Skip to main content

Novi rok za objavu rezultata Natječaja je 15. ožujka 2023.

Odgađa se objava rezultata Natječaja za izbor tri nova / neobjavljena dramska teksta u okviru kazališnog projekta Shadow Pandemic: Hidden Voices / Skriveni glasovi iz sjene pandemije.

Razlog odgode je velika količina prijavljenih tekstova i potrebno vrijeme da komisija kvalitetno evaluira pristigle dramske tekstove (pristiglo je 69 autorskih djela).