Skip to main content

U sklopu projekta „Skriveni glasovi iz sjene pandemije“, koji se bavi problemom nasilja nad ženama tijekom karantene pandemije Covid-19, održana je akcija povodom Dana žena, 8. ožujka 2024. u jednom od međugradskih vlakova u Zagreb. Glumice Zagrebačkog kazališta mladih Anđela Ramljak i Katarina Bistrović Darvaš čitale su dijelove dramskog teksta “Pod suknjom” Kristine Kegljen.

Dvanaest dana kasnije, 19. ožujka održana je promocija predstave ”Aktivistice” i projekta „Skriveni glasovi iz sjene pandemije” u vlaku koji prometuje područjem Maribora. Glumice SNG-a Maribor aktivno su se družile s putnicima dijeleći letke o projektu te su ih pozivale na predstavu. Glumice su također odglumile i kratku scenu iz predstave – svaka je odigrala kratki dio iz svog (dokumentarnog) dijela predstave.

„Pod suknjom“ Kristine Kegljen i „Aktivistice“ Katje Gorečan dva su od tri pobjednička dramska teksta koji će biti dio omnibusa „Smak svijeta u tri čina“ redateljice Selme Spahić, čiji su Zagreb i Maribor premijere se očekuju 17. svibnja 2024. i 4. lipnja 2024. (odnosno).