Skip to main content

/ Javni pozivi /

NATJEČAJ ZA ODABIR TRI NOVA DRAMSKA TEKSTA U OKVIRU KAZALIŠNOG PROJEKTA SHADOW PANDEMIC: HIDDEN VOICES, PODRŽANOG OD CREATIVE EUROPE PROGRAMME (CREA)

Zagrebačko kazalište mladih, Hrvatska; Slovensko narodno gledališče Maribor – Festival Borštnikovo srečanje, Slovenija i Beogradsko dramsko pozorište, Srbija objavljuju:

Natječaj za odabir tri nova dramska teksta u okviru kazališnog projekta
Shadow Pandemic: Hidden Voices

Skriveni glasovi iz sjene pandemije / Skriveni glasovi iz senke pandemije / Skriti glasovi iz sence pandemije

Natječaj “Shadow Pandemic: Hidden Voices” za tri nova dramska teksta te njegovu praizvedbu na široko postavljenu temu zlostavljanih i zanemarenih žena u pandemiji Covida – 19, raspisuje se u okviru projekta Skriveni glasovi iz sjene pandemije, koji financira Europska Unija.
Zagrebačko kazalište mladih, Slovensko narodno gledališče Maribor – Festival Borštnikovo srečanje i Beogradsko dramsko pozorište kao partneri projekta raspisuju natječaj za neobjavljen i neizveden novi dramski tekst pisan na hrvatskom, slovenskom ili srpskom jeziku, a na koji se mogu javiti dramske autorice. Odabrani tekstovi biti će prevedeni na engleski jezik, objavljeni u on-line izdanju i honorirani, a predstavu u formi omnibusa po nagrađenim tekstovima kao sastavni dio projekta režirati će redateljica Selma Spahić. Predstava će biti izvedena u Zagrebu, Beogradu i Mariboru.

A) Opće propozicije:

1. Pravo sudjelovanja na ovom Natječaju imaju osobe ženskog roda s adresom prebivališta u zemljama EU kao i onih obuhvaćenih programom Kreativna Europa (Island, Norveška, Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Tunis, Armenija, Kosovo*)
*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stajališta o statusu, i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.

2. Svaka autorica može se prijaviti isključivo s jednim dramskim tekstom.

3. Tekst koji se prijavljuje na natječaj ne smije biti objavljen ni izveden u bilo kojem izvedbenom obliku.

4. Tekst mora biti pisan na hrvatskom, srpskom ili slovenskom jeziku.

5. Tekstove na ovaj Natječaj autorice prijavljuju pod punim imenom i prezimenom. Stručni žiri će tekstove selektirati pod anonimnim prijavama.

6. Tekstovi se na hrvatskom, ili srpskom, ili slovenskom jeziku šalju u Word ili PDF formatu na adresu elektroničke pošte: shadow.pandemic@zekaem.hr

7. Odabir tri teksta za otkup i izvedbu napraviti će ocjenjivački sud koji se formira u sve tri sastavnice projekta, a njegovi članovi su
1. Vilma Štritof (SNG Maribor – Borštnikovo srečanje)
2. Rok Andres (SNG Maribor – Borštnikovo srečanje)
3. Biljana Srbljanović (BDP)
4. Tanja Šljivar (BDP)
5. Tomislav Zajec (ZKM)
6. Selma Spahić (ZKM)
7. Ivana Vuković (dramaturginja projekta)

Tajnik natječaja je Nikola Beban.

8. Odabrani tekstovi biti će prevedeni na engleski jezik, a njihove završne verzije biti će objavljene u elektroničkom formatu na mrežnim stranicama Projekta.

9. Svaki od odabranih tekstova biti će honoriran u bruto iznosu od 4.400,00 €, uz napomenu da spomenuti iznos sadrži sve poreze i davanja.

10. S autoricom odabranog teksta sklopit će se ugovor o autorskom djelu ili ugovor o autorskoj suradnji.
Potpisom ugovora, autorica prenosi na koproducente: Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb, Teslina 7, Beogradsko dramsko pozorište, Mileševska 64A, Crveni krst, Beograd, Srbija i Slovensko narodno gledališče Maribor – Borštnikovo srečanje, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor, Slovenija, vremenski i prostorno neograničeno te isključivo pravo iskorištavanja odabranog dramskog teksta odnosno:
– pravo prikazivanja kazališne predstave nastale prema predmetnom dramskom tekstu, uživo na pozornici, na televizijskom ili bilo kojem drugom mediju, uključujući Internet i društvene mreže, putem domaćih ili inozemnih radijskih ili televizijskih programskih signala koji su namijenjeni prijemu za javnost, te bežično (uključujući satelit ) ili putem žica (uključujući kabel i mikrovalni sustav).
Potpisom ugovora Autorica jamči koproducentima da ne postoje prava trećih koja bi na bilo koji način isključila, ograničila ili umanjila prava koproducenata te da je isključivi nositelj autorskih prava koja je ustupila ugovorom, i da ni jedno od prava koja su predmet Ugovora nije prethodno prenijela na treće osobe, te jamči pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ću od koproducenata otkloniti eventualne osnovane zahtjeve trećih osoba, koji bi im osporavali prava stečena temeljem ove sklopljenog ugovora.
Propozicije natječaja bit će navedene u ugovoru o autorskom djelu ili ugovoru o autorskoj suradnji koji će se sklopiti s autoricom teksta. Prijavom na natječaj autorica izražava pristanak na navedene uvjete.
11. Koproducenti se obvezuju da će prilikom priprema i prikazivanja predstave čuvati ugled izabranih autorica, kao i integritet njihovih tekstova.
12. Koproducenti će u svemu čuvati moralna prava autorica, osobito pravo na zaštitu integriteta teksta.
13. Dramske autorice prijavom na ovaj natječaj pristaju na mogućnost daljnjeg rada na vlastitom tekstu s redateljicom i dramaturginjom predstave, za vrijeme rada na predstavi a u kontekstu potreba same izvedbe.

14. Rok za slanje tekstova za koje se raspisuje ovaj Natječaj je 18. siječnja 2023. Tekstovi koji budu poslani nakon ovog roka neće biti uzeti u razmatranje.

15. Zainteresirane autorice mogu postaviti pitanja vezana za natječaj slanjem poruke adresu elektroničke pošte: shadow.pandemic@zekaem.hr
Sva pitanja zaprimaju se zaključno s danom 5. prosinca 2022. do 23:00 sata, a odgovori će biti objavljeni najkasnije do 15. prosinca 2022. do 23 sata na službenoj mrežnoj adresi projekta www. shadowpandemic.eu

16. Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj mrežnoj adresi projekta www. shadowpandemic.eu najkasnije do 28. veljače 2023. do 23:00 sata.

B) Preporuke

1. Tekst može biti pisan za izvedbu u kontekstu dramskog ili postdramskog kazališta.

2. Zbog produkcijskih i post produkcijskih zahtjeva projekta, poželjno je da ukupni broj izvođača nije veći od pet osoba te da tekstovi ne prelaze dužinu od 20 kartica teksta (1800 znakova s prazninama po stranici teksta).

3. U okviru projekta Shadow Pandemic: Hidden Voices bit će održana tri dramaturška kolegija za zainteresiranu javnost, a na kojem mogu sudjelovati i dramske autorice zainteresirane za razgovor o temi projekta. Sudjelovanje zainteresiranih autorica na njemu nije obavezno već preporučljivo te neće utjecati na filani odabir tri dramska teksta. Kolegij će moderirati dramaturginja projekta Ivana Vuković.

4. Dramaturški kolegiji održat će se prema sljedećem rasporedu:

1. BEOGRAD 15.11.2022.u 12h, BDP
2. ZAGREB 28.11.2022. u 16 sati
3. Vrijeme održavanja bit će naknando oglašeno

Za sudjelovanje na kolegiju pozivamo da prijave pošaljete na:

1. mojca.kolar@borstnikovo.si za kolegij u Mariboru
2. bdp@bdp.rs za kolegij u Beogradu
3. danijel.popovic@zekaem.hr za kolegij u Zagrebu

C) Tematske preporuke

Shadow Pandemic: Hidden Voices

Skriveni glasovi iz sjene pandemije / Skriveni glasovi iz senke pandemije / Skriti glasovi iz sence pandemije

Jučer je bio kraj svijeta.

1. Svijeta više nema.

2. Čovječanstvo je završilo, ukinulo se, ugušilo se, zarazilo se, zapalilo se, istrunulo. Što ostaje nakon takve invazivne vrste? Ide li planeta na godišnji? Plaču li zlatne ribice u akvarijima? Tko muze krave? Tko bere jabuke? Snađu li se križane vrste pasa? Čemu služe kuće? Koriste li jeleni autoput kao prečicu? Je li se postčovjek sakrio u špilju na vrijeme? Što je s turistima iz svemira? Je li Musk pobjegao u svemir? Dostavlja li Amazon i dalje? Dolazi li neka nova vrsta?

3. Negdje se čuju skriveni glasovi

4. Čije su se glasovi još više utišali? Čiji su glasovi nestali u sveopćoj buci javnog prostora od društvenih mreža do medija? Čiji glasovi više ne proizvode nikakav zvuk? Imamo li svi uopće pravo na vlastiti glas?
O čemu ti glasovi šute? Što bi rekli kad bi prišli bliže? Bi li ih čuli ako im damo mikrofon? Megafon? Twitter? Europsko financiranje? Bi li rekli išta artikulirano? Na kojem jeziku? Imaju li jezik uopće? Koga briga? Žena nema vremena za to.

5. Ženi ne bi trebalo biti važno što se događa u troposferi, kamo li u egzosferi ili u saboru. Raspada li se svijet ili smo našli novu planetu. Oba scenarija za nju znače rad. Za druge. Svi scenariji za nju znače rad. Za druge. Inače, je li to žena?

6. Što je žena kao uloga? Tko postaje ženom kad žene nema? Ili je žena uvijek tu jer bez nje nema ničega?

7. Koja sva nasilja proizvode nametnute uloge i nametnute definicije žene, djevojčice, curice, starice, djevojke, curetka?

8. #apokalipsa #novonormalno #dom #žene #četirizida #nasilje #đumbir #ostanidoma #menstruacija #prekovremeni #pandemija #plin #tb #rasplodnistroj #dezinficijens #krajsvijeta #eu #majka #online #priroda #uloga #žensko #policijskisat #smoothie #obitelj #predstava #starica #strah #periruke #zoom #verbalnonasilje #rad #ljubav #javnozdravstvo #trećadob #jogging #tinejdžerica #radodkuće #solidarnost #domaćirad #govedina #cjepivo #oporavak #inflacija #imunitet #škola #životinje #sloboda #ugroženaskupina #kamenice #psihološkonasilje #detox #europskifondovi #ekonomskonasilje #greenpeace #pcr #koncert #yoga #autorica #magarećemlijeko #curica

REZULTATI NATJEČAJA

U okviru kazališnog projekta: Shadow Pandemic: Hidden Voices / Skriveni glasovi iz sjene pandemije stručni žiri odabrao je tri neobjavljena dramska teksta sljedećih autorica:
Kristina Kegljen – POD SUKNJOM
Katja Gorečan – AKTIVISTKE
Tijana Grumić – SVET ZASLUŽUJE KRAJ SVETA

Stručni žiri selektirao je pristigle tekstove pod šiframa u sastavu: Vilma Štritof (SNG Maribor – Festival Borštnikovo srečanje) / Rok Andres (SNG Maribor – Festival Borštnikovo srečanje) / Biljana Srbljanović (BDP) / Tanja Šljivar (BDP) / Tomislav Zajec (ZKM) / Selma Spahić (ZKM) / Ivana Vuković (dramaturginja projekta).

Obrazloženje žirija:

Na javni poziv pristiglo je ukupno 69 dramskih tekstova, od čega jedan nije odgovarao propozicijama te ga žiri nije razmatrao. Važno je istaknuti da je javni poziv bio isključivo za autorice. Veliki broj pristiglih tekstova pokazatelj je istovremeno važnosti tražene teme tekstova kao i oskudnim brojem javnih poziva za izvedbene tekstove na razini regije.

Tema nasilja nad ženama (bez obzira na specifični okvir pandemije) nezahvalna je s jedne strane zbog lakoće upadanja u stereotipe i doslovnosti, vrlo kompleksnog zahtjeva da se prikaže pozicija žrtve, a da ona ne bude pasivna i eksploatirana, da se prikaže pozicija zlostavljača, a da ne bude banalizirana, a s druge strane da tekst izmakne, češto ograničavajućem, pridjevu “ženskog”. S tim na umu, želimo zahvaliti svim autoricama koje su se suočile s navedenom zahtjevima u ograničenom vremenskom roku i prijavile svoje tekstove smještene u različite svjetove, od hiperrealističnih svakodnevica, poetski izmaštanih prostora, preko manifestnih do znanstveno fantastičnih. Bez obzira na to što nisu izabrani na ovom javnom pozivu, nadamo se da ćemo pročitane naslove gledati na repertoarima kazališta, pozorišta i gledališća.

Kristina Kegljen – POD SUKNJOM

Donoseći priču o majci i kćeri u kontinentalnom ruralnom prostoru, autorica stvara poetičan svijet ženske emancipacije, ali ironično izolirane, u stalnoj atmosferi noćne more koja protagonistkinjama može i odmoći i pomoći. Autorica postupkom varijacija istoga, čitatelja dezorijentira, što dodatno potvrdi krajem u kojem tekst sam sebe hvata za rep, učinivši manje važnim gdje počinje, a gdje završava. Upravo ta zaigranost formom i pomaknuta perspektiva na zadanu temu, izdvojili su tekst autorice Kristine Kegljen.

Katja Gorečan – AKTIVISTKE

U nasilnoj neposrednosti, aktivistice precizno detektiraju i imenuju temeljna stanja i teškoće mlade generacije žena te propituju njihovu društvenu lokaciju. Tekst je oslobođen klasične dramske forme, au njemu Katja Gorečan uspostavlja isprepletenu trilogiju između Mlade spisateljice, Mlade dramatičarke i Mlade djevojke. U neodređenom prostoru svatko priča svoju priču, koja se može i podijeliti, ali ukorijenjena u društvu u kojem vladaju zakoni prekarijata, patrijarhata, zlostavljanja i nepoštenja. Protagonisti intimno prikazuju situacije u koje se nalaze mladi umjetnici, tako da se čitatelju doimaju posve bliskima, no autoru ne nedostaje ni cinizma ni disonantnog humora. Smještena tijekom i nakon pandemije dopušta joj da govori o društvu koje se naizgled mijenja, a koje je u stvarnosti samo tijekom krize razotkrilo svoje duboko ukorijenjene privrženosti. Bogatim jezikom Katja Gorečan ispisuje ovu kratku dramu kao temeljno djelo svoje generacije, bolje rečeno: konstitutivni sjaj mladih stvarateljica.

Tijana Grumić – SVET ZASLUŽUJE KRAJ SVETA

Tijana Grumić u tekstu ,,Svet zaslužuje kraj sveta’’ kreira pozorišnu, izvedbenu situaciju, dijegetički ,,svet’’ koji takođe dolazi sopstvenom kraju, kao i naš svet, kao i naša predapokaliptična, kasnokapitalistička realnost koju predstavlja i sa kojom je u dijalogu. Ekološka katastrofa, pandemija, i uvećanje profita su okolnosti u kojima se rađa, uz pomoć ljudi biva oplođeno, i zbog ljudi umire, jedno prase, koje govori sa scene, govori publici, ljudskim jezikom. To su okolnosti u kojima žive, u kojima su se razmnožavale (ili odbijale da to rade) i umirale i tri žene: majka, njena ćerka podstanarka, te gazdarica stana, koja povećava kiriju i time primorava podstanarku da se iseli. U komadu nema lakog, buržoaskog morala i pouke, niti ,,ispravne’’ pozicije s koje neka od junakinja govori: gazadarica je korona profiterka, ali njen otac je bio zlostavljač kog su pojele svinje (što je priča koju su i prasetu pričali za laku noć), podstanarka je veganka, ali njena majka, da bi preživela, radi u klanici/mesari, čijeg gazdu svinje takođe pojedu.
Didaskalije imaju specifičnu ulogu autoričinih komentara, ali i veze sa ekstradijegetičkom realnošću, koja zapravo to i nije – i sam proces pisanja je deo i tema ove priče, kao i problem (samo)eksploatacije na umetničkom tržištu, koji ima svoje paralele sa eksploatacijom resursa i bića s kojima delimo planetu. Na kraju, svinje su u sporoj osveti, sporijoj od kraja sveta, sporijoj od pisanja, pojele sve, pa i tekst ,,Svet zaslužuje kraj sveta’’.

Čestitamo nagrađenima!