Skip to main content

/ Multimedija & Press /

Fotogalerija 1. radionice održane u ZKM-u, SNG-u, BDP-u

Fotogalerija 2. radionice održane u SNG-u, ZKM-u i BDP-u

Fotogalerija 3. radionice održane u ZKM-u, SNG-u i BDP-u

Fotogalerija 4. radionice održane u ZKM-u, SNG-u i BDP-u

Predstavljanje dramskih tekstova u vlakovima u Zagrebu i Mariboru

Dramaturški kolegij u SNG Maribor, 14.12.2022.

Dramaturški kolegij u ZKM-u, 28.11.2022.

Press konferencija, predstavljanje projekta, Maribor, 25.10.2022.

Predstavljanje projekta Shadow Pandemic, Maribor, 25.10.2022.

Prvi sastanak partnera u Zagrebu, 16.09.2022.