Skip to main content

Imam pitanje u vezi sa Shadow Pandemic projektom, odnosno samim predispozicijama konkursa. Tamo je navedeno da tekst mora biti na slovenačkom, hrvatskom ili srpskom, što isključuje mogućnost prijave za kolegice dramaturginje koje pišu na bosanskom jeziku.

Natječaj za nove dramske tekstove raspisan u okviru projekta Shadow Pandemic: Hidden Voices ima formalnu odrednicu da prijavljeni tekstovi moraju biti napisani na slovenskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, a prijaviti se mogu spisateljice iz zemalja navedenih u glavi 1 općih propozicija natječaja. Određivanje aplikabilnih jezika tekstova tu je zbog potrebe strukturiranja sadržaja natječaja, a tri jezika odabrana su prema jezicima koji su službeni u državama partnerima projekta i u kojima je projektnim aktivnostima planirana produkcija predstava – Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. Širenje formalnih odrednica natječaja kao što je jezik prijavljenih tekstova nije predviđeno ovim projektom, međutim tekstovi koji mogu biti identificirani kao napisani na slovenskom, hrvatskom ili srpskom moći će konkurirati u selekciji.

S obzirom na petu propoziciju natječaja Shadow Pandemic: Hidden Voices, samo želim provjeriti: tekstove šaljemo nešifrirane, potpisane vlastitim imenom i prezimenom, a zatim se oni prosljeđuju komisiji anonimno/šifrirano?

Tekstove nam šaljete mailom sa svojim imenom i prezimenom, a ocjenjivači će ih čitati i razmatrati kao anonimne i šifrirane. at odio dapibus maximus.

Nema emancipacije?!! Zašto mogu sudjelovati samo autorice???!

Na natječaju mogu sudjelovati autorice jer projekt Shadow Pandemic: Hidden Voices za cilj ima, pored podizanja svijesti o eskaliranju nasilja nad ženama kao jednom od akutnih problema današnjice i obrazovanje mladih, poticanje suvremenog ženskog dramskog stvaralaštva.