Skip to main content

OBJAVA REZULTATOV

Strokovna žirija gledališkega projekta Sence pandemije: skriti glasovi je po pregledu prispelih, šifriranih besedil nagradila sledeča tri izvirna, neobjavljena besedila:
Kristina Kegljen – POD SUKNJOM
Katja Gorečan – AKTIVISTKE
Tijana Grumić – SVET ZASLUŽUJE KRAJ SVETA

O prispelih dramskih besedil je odločala strokovna žirija v sestavi: Vilma Štritof (SNG Maribor – Festival Borštnikovo srečanje) / Rok Andres (SNG Maribor – Festival Borštnikovo srečanje) / Biljana Srbljanović (BDP) / Tanja Šljivar (BDP) / Tomislav Zajec ( ZKM) / Selma Spahić (ZKM) / Ivana Vuković (dramaturginja projekta.

Obrazložitev žirije
»Na javni razpis je prispelo 69 dramskih besedil, od katerih eno ni ustrezalo kriterijem, zaradi česar ga žirija ni upoštevala. Pomembno je poudariti, da je bil javni natečaj namenjeno izključno avtoricam. Veliko število prispelih dramskih besedil kaže na pomembnost razpisane tematike, kot tudi na majhno število javnih razpisov za izvedbena besedila na regionalni ravni.
Tematika nasilja nad ženskami (ne glede na specifičen okvir pandemije covid-19) je po eni strani nehvaležna, saj lahko hitro zaide v stereotipizacijo in dobesednost. Izjemna kompleksnost situacije narekuje prikaz položaja žrtve, ne da bi bila ta predstavljena kot pasivna in izkoriščena, kakor tudi prikaz položaja nasilneža, ki ni banaliziran, po drugi strani pa da besedilo zaobide velikokrat omejujoč pridevnik »ženski«. S tem v mislih se zahvaljujemo vsem avtoricam, ki so se v omejenem časovnem okviru soočile z omenjenimi zahtevami in poslale svoja besedila, postavljena v različne svetove, od hiperrealističnega vsakdana, poetično zamišljenih prostorov preko manifestov do znanstvene fantastike. Ne glede na to, da so bila izbrana samo tri besedila, upamo, da bomo prebrane naslove videli na repertoarjih gledališč, odrov in avditorijev.«

Kristina Kegljen – POD SUKNJOM (UNDER THE SKIRT)
»S tem, ko avtorica pripelje zgodbo matere in hčerke na kontinentalno podeželje, ustvari poetičen svet ženske emancipacije, ki je ironično izoliran, a prežet z atmosfero nočne more, ki lahko protagonistke obenem sprošča in jim pomaga. Avtorica bralca dezorientira skozi proces variiranja istega, kar dodatno potrjuje zaključek, kjer besedilo sklene krog in je tako posledično manj pomembno, kje se začne in kje konča. Prav to poigravanje s formo in odmaknjeno perspektivo na zadano temo sta tisto, kar loči besedilo avtorice Kristine Kegljen.«

Katja Gorečan – AKTIVISTKE (THE ACTIVISTS)
»V siloviti neposrednosti Aktivistke natančno detektirajo in poimenujejo temeljna stanja in stiske mlade generacije žensk ter preizprašujejo njihovo družbeno umeščenost. Besedilo je osvobojeno klasične dramske forme, v njem pa Katja Gorečan vzpostavlja prepletajoči trialog med Mlado Pisateljico, Mlado Dramaturginjo in Mlado Deklico. V nedoločljivem prostoru vsaka pripoveduje svojo zgodbo, ki je lahko tudi skupna, a ukoreninjena v družbo, kjer vladajo zakoni prekariata, patriahata, zlorab in nepoštenja. Protagonistke intimno, da se bralcu zazdijo povsem bližnje, predstavljajo situacije, v katere so postavljene mlade umetnice, a avtorici ne umanjka niti cinizma niti distanciranega humorja. Umeščenost v čas pandemije in po njej ji omogoča, da spregovori o navidezno spreminjajoči se družbi, ki je v času krize v resnici le razgalila svoje globoko zakoreninjene nastavke. Z bogatim jezikom Katja Gorečan to kratko igro izpiše kot temeljno delo svoje generacije, ali bolje: konstitutivno gloso mladih ustvarjalk.«

Tijana Grumić – SVET ZASLUŽUJE KRAJ SVETA (THIS WORLD DESERVES TO END)
»Tijana Grumić v besedilu “Svet si zasluži konec sveta” ustvarja gledališki in uprizoritveni kontekst, diegetični “svet”, ki tako kot naš svet, prihaja h koncu, pri čemer enako velja tudi za našo predapokaliptično, poznokapitalistično realnost, ki je predstavljena in s katero je v dialogu. Ekološka katastrofa, pandemija in večanje dobičkov so okoliščine, v katerih se rodi, oplodi s pomočjo ljudi in pogine zaradi njih, prašič, ki govori z odra in nagovarja občinstvo v človeškem jeziku. To so okoliščine, v katerih živijo, se razmnožujejo (ali temu upirajo) in umirajo tri ženske: mati, njena hči najemnica in lastnica stanovanja, ki poviša najemnino in s tem prisili najemnico, da se izseli. V predstavi ni lahke, meščanske morale in lekcije, niti “pravilne” pozicije, ki jo zastopa ena izmed junakinj: lastnica stanovanja je koronska dobičkarka, njen oče pa je bil zlikovec, ki so ga pojedli prašiči (kar je tudi zgodba, ki so jo govorili prašiču za lahko noč), najemnica je veganka, a njena mama, da bi preživela, dela v klavnici/mesnici, kjer so lastnika le-te prašiči tudi pojedli.
Didaskalije imajo specifično vlogo avtoričinih komentarjev, a tudi povezave z ekstradiegetično realnostjo, ki to pravzaprav ni – sam proces pisanja je del in tema te zgodbe, pa tudi problem (samo)izkoriščanja na umetniškem trgu, ki ima svoje vzporednice z izkoriščanjem virov in bitij, s katerimi si delimo planet. Na koncu so prašiči v počasnem maščevanju, počasnejšem od konca sveta, počasnejšem od pisanja, požrli vse, tudi besedilo “Svet si zasluži konec sveta”.

Vsem nagrajenkam iskreno čestitamo!