Skip to main content
All Posts By

divanec

Nov rok za objavo rezultatov natečaja

Nov rok za objavo rezultatov natečaja je 15. marec 2023.

Objava rezultatov natečaja za izbor treh novih/neobjavljenih dramskih besedil v okviru gledališkega projekta Sence pandemije: skriti glasovi se preloži.

Razlog za preložitev objave rezultatov je veliko število prispelih besedil in čas, ki je potreben, da komisija oceni kakovost prispelih dramskih besedil (oddanih je bilo 69 avtorskih del).

Izvedli smo prvi krog avdicij za predstavo Aktivistke

Sence pandemije: skriti glasovi

V petek, 22. septembra in v soboto 23. septembra smo na Komornem odru SNG Maribor izvedli avdicijo za predstavo Aktivistke, ki nastaja v okviru projekta Sence pandemije: skriti glasovi. K sodelovanju smo povabili delavke s področja kulture, ki jih zanimajo izkušnje drugih v tem segmentu ter nimajo težav deliti lastnih izkušenj in vtisov ne glede na to, kaj so oziroma počnejo v kulturnem sektorju (računovodkinja, igralka, garderoberka, režiserka, poslovna sekretarka, producentka, prevajalka, čistilka, strokovnjakinja za odnose z javnostmi, dramaturginja, kostumografinja, avtorica, fotografinja, rekviziterka, biljeterka, inspicientka, oblikovalka, koreografinja …).

V dveh dneh se je avdicije z režiserko predstave Selmo Spahić, dramaturginjo projekta Ivano Vuković in avtorico izbranega slovenskega besedila Aktivistke Katjo Gorečan udeležilo 15 kandidatk, še nekaj se jih bo v prihodnjih dneh srečalo z ustvarjalno ekipo preko virtualnih platform. Vzdušje na avdicijah je bilo sproščeno in motivirano ter s ciljem najti različne profile delavk, ki bi ustrezali konceptu predstave. O izboru bomo udeleženke obvestili do konca oktobra, delo z umetniško ekipo pa bo v Mariboru potekalo predvidoma februarja 2024.

Nastajajoča predstava je del omnibusa, ki bo sestavljen iz treh delov/predstav in bo odigran v Mariboru, Zagrebu, Beogradu in še dveh tujih državah.

Mojca Kolar
odnosi z javnostmi, SP
mojca.kolar@borstnikovo.si
051 330 158

Izvedli smo drugi krog avdicij za predstavo Aktivistke

Sence pandemije: skriti glasovi

V torek, 7. novembra smo na Komornem odru SNG Maribor izvedli avdicijo za predstavo Aktivistke, ki nastaja v okviru projekta Sence pandemije: skriti glasovi. K sodelovanju smo povabili delavke s področja kulture, ki jih zanimajo izkušnje drugih v tem segmentu ter nimajo težav deliti lastnih izkušenj in vtisov ne glede na to, kaj so oziroma počnejo v kulturnem sektorju (računovodkinja, igralka, garderoberka, režiserka, poslovna sekretarka, producentka, prevajalka, čistilka, strokovnjakinja za odnose z javnostmi, dramaturginja, kostumografinja, avtorica, fotografinja, rekviziterka, biljeterka, inspicientka, oblikovalka, koreografinja …).

Avdicije z režiserko predstave Selmo Spahić in dramaturginjo projekta Ivano Vuković so se udeležile  kandidatke v več desetletnimi izkušnjami s področja kulture. Vzdušje je bilo prijetno, sproščeno in motivirano ter s ciljem najti različne profile delavk, ki bi ustrezali konceptu predstave. O izboru bomo udeleženke obvestili do sredine novembra, delo z umetniško ekipo pa bo v Mariboru potekalo predvidoma februarja 2024.

Nastajajoča predstava je del omnibusa, ki bo sestavljen iz treh delov/predstav in bo odigran v Mariboru, Zagrebu, Beogradu in še dveh tujih državah.

Mojca Kolar
odnosi z javnostmi, SP
mojca.kolar@borstnikovo.si
051 330 158

Objava rezultatov

OBJAVA REZULTATOV

Strokovna žirija gledališkega projekta Sence pandemije: skriti glasovi je po pregledu prispelih, šifriranih besedil nagradila sledeča tri izvirna, neobjavljena besedila:
Kristina Kegljen – POD SUKNJOM
Katja Gorečan – AKTIVISTKE
Tijana Grumić – SVET ZASLUŽUJE KRAJ SVETA

O prispelih dramskih besedil je odločala strokovna žirija v sestavi: Vilma Štritof (SNG Maribor – Festival Borštnikovo srečanje) / Rok Andres (SNG Maribor – Festival Borštnikovo srečanje) / Biljana Srbljanović (BDP) / Tanja Šljivar (BDP) / Tomislav Zajec ( ZKM) / Selma Spahić (ZKM) / Ivana Vuković (dramaturginja projekta.

Obrazložitev žirije
»Na javni razpis je prispelo 69 dramskih besedil, od katerih eno ni ustrezalo kriterijem, zaradi česar ga žirija ni upoštevala. Pomembno je poudariti, da je bil javni natečaj namenjeno izključno avtoricam. Veliko število prispelih dramskih besedil kaže na pomembnost razpisane tematike, kot tudi na majhno število javnih razpisov za izvedbena besedila na regionalni ravni.
Tematika nasilja nad ženskami (ne glede na specifičen okvir pandemije covid-19) je po eni strani nehvaležna, saj lahko hitro zaide v stereotipizacijo in dobesednost. Izjemna kompleksnost situacije narekuje prikaz položaja žrtve, ne da bi bila ta predstavljena kot pasivna in izkoriščena, kakor tudi prikaz položaja nasilneža, ki ni banaliziran, po drugi strani pa da besedilo zaobide velikokrat omejujoč pridevnik »ženski«. S tem v mislih se zahvaljujemo vsem avtoricam, ki so se v omejenem časovnem okviru soočile z omenjenimi zahtevami in poslale svoja besedila, postavljena v različne svetove, od hiperrealističnega vsakdana, poetično zamišljenih prostorov preko manifestov do znanstvene fantastike. Ne glede na to, da so bila izbrana samo tri besedila, upamo, da bomo prebrane naslove videli na repertoarjih gledališč, odrov in avditorijev.«

Kristina Kegljen – POD SUKNJOM (UNDER THE SKIRT)
»S tem, ko avtorica pripelje zgodbo matere in hčerke na kontinentalno podeželje, ustvari poetičen svet ženske emancipacije, ki je ironično izoliran, a prežet z atmosfero nočne more, ki lahko protagonistke obenem sprošča in jim pomaga. Avtorica bralca dezorientira skozi proces variiranja istega, kar dodatno potrjuje zaključek, kjer besedilo sklene krog in je tako posledično manj pomembno, kje se začne in kje konča. Prav to poigravanje s formo in odmaknjeno perspektivo na zadano temo sta tisto, kar loči besedilo avtorice Kristine Kegljen.«

Katja Gorečan – AKTIVISTKE (THE ACTIVISTS)
»V siloviti neposrednosti Aktivistke natančno detektirajo in poimenujejo temeljna stanja in stiske mlade generacije žensk ter preizprašujejo njihovo družbeno umeščenost. Besedilo je osvobojeno klasične dramske forme, v njem pa Katja Gorečan vzpostavlja prepletajoči trialog med Mlado Pisateljico, Mlado Dramaturginjo in Mlado Deklico. V nedoločljivem prostoru vsaka pripoveduje svojo zgodbo, ki je lahko tudi skupna, a ukoreninjena v družbo, kjer vladajo zakoni prekariata, patriahata, zlorab in nepoštenja. Protagonistke intimno, da se bralcu zazdijo povsem bližnje, predstavljajo situacije, v katere so postavljene mlade umetnice, a avtorici ne umanjka niti cinizma niti distanciranega humorja. Umeščenost v čas pandemije in po njej ji omogoča, da spregovori o navidezno spreminjajoči se družbi, ki je v času krize v resnici le razgalila svoje globoko zakoreninjene nastavke. Z bogatim jezikom Katja Gorečan to kratko igro izpiše kot temeljno delo svoje generacije, ali bolje: konstitutivno gloso mladih ustvarjalk.«

Tijana Grumić – SVET ZASLUŽUJE KRAJ SVETA (THIS WORLD DESERVES TO END)
»Tijana Grumić v besedilu “Svet si zasluži konec sveta” ustvarja gledališki in uprizoritveni kontekst, diegetični “svet”, ki tako kot naš svet, prihaja h koncu, pri čemer enako velja tudi za našo predapokaliptično, poznokapitalistično realnost, ki je predstavljena in s katero je v dialogu. Ekološka katastrofa, pandemija in večanje dobičkov so okoliščine, v katerih se rodi, oplodi s pomočjo ljudi in pogine zaradi njih, prašič, ki govori z odra in nagovarja občinstvo v človeškem jeziku. To so okoliščine, v katerih živijo, se razmnožujejo (ali temu upirajo) in umirajo tri ženske: mati, njena hči najemnica in lastnica stanovanja, ki poviša najemnino in s tem prisili najemnico, da se izseli. V predstavi ni lahke, meščanske morale in lekcije, niti “pravilne” pozicije, ki jo zastopa ena izmed junakinj: lastnica stanovanja je koronska dobičkarka, njen oče pa je bil zlikovec, ki so ga pojedli prašiči (kar je tudi zgodba, ki so jo govorili prašiču za lahko noč), najemnica je veganka, a njena mama, da bi preživela, dela v klavnici/mesnici, kjer so lastnika le-te prašiči tudi pojedli.
Didaskalije imajo specifično vlogo avtoričinih komentarjev, a tudi povezave z ekstradiegetično realnostjo, ki to pravzaprav ni – sam proces pisanja je del in tema te zgodbe, pa tudi problem (samo)izkoriščanja na umetniškem trgu, ki ima svoje vzporednice z izkoriščanjem virov in bitij, s katerimi si delimo planet. Na koncu so prašiči v počasnem maščevanju, počasnejšem od konca sveta, počasnejšem od pisanja, požrli vse, tudi besedilo “Svet si zasluži konec sveta”.

Vsem nagrajenkam iskreno čestitamo!

Vabilo na dramaturški kolegij

Dvoletni mednarodni projekt Sence pandemije: skriti glasovi Festival Boršnikovo srečanje izvaja v sodelovanju z Zagrebškim gledališčem mladih in Beograjskim dramskim gledališčem. Naslavlja problem nasilja nad ženskami v času zaprtja javnega življenja zaradi pandemije koronavirusa. Glavni namen projekta je širšo javnost in mlade ozavestiti o tej problematiki skozi serijo projektnih aktivnosti, v sklopu katerih je odprt javni natečaj za nova dramska besedila, poteka niz petih delavnic z mladimi, projekt pa se bo zaključil z gledališko uprizoritvijo na javnem natečaju izbranih dramskih besedil pod vodstvom gledališke režiserke Selme Spahić. Sofinanciran je v sklopu programa Ustvarjalna Evropa s finančno podporo Evropske komisije v višini 200.000 EUR.

V sklopu razpisanega natečaja za izbor dramskih besedil vas vljudno vabimo na dramaturški kolegij, ki po potekal v sredo, 14. decembra ob 12. uri v Kazinski dvorani SNG Maribor.

Sodelujoči na kolegiju:

 • Ivana Vuković, dramaturginja projekta
 • Jerneja Turin, svetovalka-analitičarka centra za človekove pravic
 • Predstavnik Centra za socilano delo Maribor

Informacije o natečaju:

 • Rok za pošiljanje dramski besedil je 18. januar 2023 do 24. ure. Besedila, poslana po tem roku, ne bodo upoštevana.
 • Na natečaj se lahko prijavijo osebe ženskega spola s stalnim prebivališčem v državah Evropske Unije ter v državah, ki so vključene v program Ustvarjalna Evropa (Islandija, Norveška, Albanija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Tunizija, Armenija, Kosovo*)
  *Ta oznaka ne posega v stališče o statusu in je v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1244/1999 in mnenjem ICJ o Deklaraciji o neodvisnosti Kosova.
 • Vsaka avtorica lahko prijavi izključno eno izvirno dramsko besedilo. Prijavljeno besedilo ne sme biti objavljeno ali v kakršnikoli obliki že izvedeno. Besedila v hrvaškem, srbskem ali slovenskem jeziku je potrebno poslati v Word ali PDF formatu na e-naslov: shadow.pandemic@zekaem.hr.
 • Zainteresirane avtorice lahko vprašanja v zvezi z natečajem zastavijo preko e-pošte: shadow.pandemic@zekaem.hr najkasneje do 5. decembra 2022 do 23. ure. Odgovori bodo objavljeni najkasneje 15. decembra 2022 do 23. ure na spletni strani projekta www.shadowpandemic.eu.
 • Vsako izbrano besedilo bo nagrajeno v bruto znesku 4.400 eur (znesek vključuje vse davke in dajatve in predstavlja skupni strošek izplačevalca).
 • Izbrana besedila bodo prevedena v angleščino, objavljena v spletni obliki, igro/uprizoritev v obliki omnibusa, ki temelji na nagrajenih besedilih kot sestavni del uprizoritve, pa bo režirala režiserka Selma Spahić. Predstava bo izvedena v Zagrebu, Beogradu in v Mariboru.

Poziv na dramaturški kolegij (HR)

U okviru projekta Shadow Pandemic: Hidden Voices  / Sjene pandemije: Skriveni glasovi u kojem sudjeluju Zagrebačko kazalište mladih, Hrvatska, Slovensko narodno kazalište Maribor – Festival Boršnikovo srečanje, Slovenija, i Beogradsko dramsko kazalište, Srbija, kao partneri i producenti, raspisan je  natječaj za tri nova dramska teksta te njegovu praizvedbu na široko postavljenu temu zlostavljanih i zanemarenih žena u pandemiji Covida – 19.

Projekt Skriveni glasovi iz sjene pandemije sufinanciran je od programa Kreativna Europa (Creative Europe Programme (CREA) te je financiran od strane Europske komisije.

Prema propozicijama projekta održat će se nekoliko dramskih radionica i dramaturški kolegiji u Zagrebu, Mariboru i Beogradu.

Pozivamo vas na dramaturški kolegiju u Zagrebu koji će se održati 28. studenog 2022. u Zagrebačkom kazalištu mladih u dvorani Miško Polanec u 16 sati:

 

Sudionice kolegija su:
Ivana Vuković, dramaturginja projekta
Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Anita Lauri Korajlija psihologinja Autonomne ženske kuće
Ivana Bodrožić, spisateljica
Snježana Pavić, novinarka Jutarnjeg lista

Zahvaljujemo na Vašem dolasku.

U nastavku teksta podsjećamo na propozicije natječaja:

Rok za slanje dramskih tekstova je do 18. siječnja 2023. do ponoći, a rezultati će biti objavljeni najkasnije do 28. veljače 2023. na web stranici projekta Shadow Pandemic https://shadowpandemic.eu/javni-pozivi/  gdje se može preuzeti tekst natječaja s propozicijama za prijavu.

Tekstove na hrvatskom, srpskom ili slovenskom jeziku treba slati u Word ili PDF formatu na adresu e-pošte: shadow.pandemic@zekaem.hr

Svaki od odabranih tekstova biti će honoriran u bruto iznosu od 4.400,00 €, uz napomenu da spomenuti iznos sadrži sve poreze i davanja.

Na natječaj  se mogu prijaviti autorice dramskih tekstova, odnosno, prema općim propozicijama natječaja, ženske osobe koje borave u zemljama  EU kao i onih obuhvaćenih programom Kreativna Europa (Island, Norveška, Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Tunis, Armenija, Kosovo*)

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stajališta o statusu, i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.

Neobjavljeni dramski tekst može biti napisan na hrvatskom, slovenskom ili srpskom jeziku. Odabrani tekstovi bit će prevedeni na engleski jezik, objavljeni u online obliku i nagrađeni, a praizvedbu nagrađenih tekstova, predstavu u formi omnibusa, režirat će redateljica Selma Spahić. Predstave će biti izvedene u Zagrebu, Beogradu i Mariboru.

Dvogodišnji projekt sufinanciran je u okviru programa Kreativna Europa u iznosu od 200 000 eura od strane Europske komisije i sufinanciran od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske .

Projektom se podiže svijest o nasilju nad ženama tijekom pandemije koronavirusa u široj javnosti i među mladima.

U pripremu i provedbu projekta bit će uključeno 30 umjetnika i 60 mladih, koji će sudjelovati na radionicama, produkcijama predstava s najmanje 11 ponavljanja u partnerskim kazalištima u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Poljskoj i Češkoj.