Skip to main content

/ Javni natečaji /

NATEČAJ ZA IZBOR TREH NOVIH DRAMSKIH BESEDIL V OKVIRU GLEDALIŠKEGA PROJEKTA SENCE PANDEMIJE: SKRITI GLASOVI, PODPRTEGA S PROGRAMOM USTVARJALNA EVROPA

Zagrebško gledališče mladih, Hrvaška, Slovensko narodno gledališče Maribor – Festival Borštnikovo srečanje, Slovenija in Beograjsko dramsko gledališče, Srbija objavljajo:

Natečaj za izbor treh novih dramskih besedil v okviru gledališkega projekta Shadow Pandemic: Hidden Voices
Sence pandemije: skriti glasovi

Natečaj »Sence pandemije: skriti glasovi« (Shadow Pandemic: Hidden Voices) za izbor treh novih dramskih besedil, ki temeljijo na široko zastavljeni temi o zlorabljenih in zapostavljenih ženskah v času pandemije Covid-19, se razpisuje v okviru projekta Sence pandemije: skriti glasovi, ki ga financira Evropska unija.

Zagrebško gledališče mladih, Slovensko narodno gledališče Maribor – Festival Borštnikovo srečanje in Beograjsko dramsko gledališče kot partnerji in koproducenti projekta razpisujejo natečaj za neobjavljeno in neuprizorjeno novo dramsko besedilo, napisano v hrvaščini, slovenščini ali srbščini, na katerega se lahko prijavijo avtorice dramskih besedil. Izbrana besedila bodo prevedena v angleščino, objavljena v spletni obliki in honorirana, igro/uprizoritev v obliki omnibusa, ki temelji na nagrajenih besedilih kot sestavni del uprizoritve, pa bo režirala režiserka Selma Spahić. Predstava bo izvedena v Zagrebu, Beogradu in v Mariboru.

A) Splošni pogoji

1. Na natečaj se lahko prijavijo osebe ženskega spola s stalnim prebivališčem v državah Evropske Unije ter v državah, ki so vključene v program Ustvarjalna Evropa (Islandija, Norveška, Albanija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Tunizija, Armenija, Kosovo*)
*Ta oznaka ne posega v stališče o statusu in je v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1244/1999 in mnenjem ICJ o Deklaraciji o neodvisnosti Kosova.
2. Vsaka avtorica lahko prijavi izključno eno izvirno dramsko besedilo.
3. Prijavljeno besedilo ne sme biti objavljeno ali v kakršnikoli obliki že izvedeno.
4. Besedilo mora biti napisano v hrvaškem, srbskem ali slovenskem jeziku.
5. Natečaj ni anonimen, avtorice besedilo ob oddaji opremijo z osebnimi podatki, vendar pa bo strokovna žirija besedila izbirala pod anonimno oznako (besedila bodo pred obravnavo anonimizirana).
6. Besedila v hrvaškem, srbskem ali slovenskem jeziku je potrebno poslati v Word ali PDF formatu na e-naslov: shadow.pandemic@zekaem.hr
7. Izbor nagrajenih in v okviru projekta urizorjenih treh besedil opravila strokovna žirija v naslednji sestavi:
1. Vilma Štritof (SNG Maribor – Festival Borštnikovo srečanje)
2. Rok Andres (SNG Maribor – Festival Borštnikovo srečanje)
3. Biljana Srbljanović (BDP)
4. Tanja Šljivar (BDP)
5. Tomislav Zajec (ZKM)
6. Selma Spahić (ZKM)
7. Ivana Vuković (dramaturginja projekta)

Vodja izvedbe javnega natečaja je Nikola Beban, Zagrebško gledališče mladih.

8. Izbrana besedila bodo prevedena v angleščino, njihove končne različice pa bodo objavljene na spletni strani projekta.

9. Izbrana besedila bodo nagrajena v bruto znesku 4.400 eur (znesek vključuje vse davke in dajatve in predstavlja skupni strošek izplačevalca).

10. Z avtorico izbranega besedila bo sklenjena pogodba o avtorskem sodelovanju. S podpisom pogodbe avtorica prenaša na koproducente: Zagrebško gledališče mladih, Teslina 7, 10000 Zagreb (Hrvaška), Beograjsko dramsko gledališče, Mileševska 64A, Crveni krst, Beograd (Srbija) in Slovensko narodno gledališče Maribor – Festival Borštnikovo srečanje, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor (Slovenija), časovno in prostorsko neomejeno ter izključno pravico do uporabe izbranega dramskega besedila. To pomeni pravico do gledališke uprizoritve, ustvarjene po dramskem besedilu, v živo na odru, na televiziji ali kateremkoli drugem mediju, vključno s spletom in družbenimi omrežji, prek domačih ali tujih radijskih ali televizijskih programskih signalov namenjenih javnosti in brezžično (vključno s satelitom) ali prek drugih sistemov distribucije.

Avtorica s podpisom pogodbe jamči koproducentom, da ne obstajajo pravice tretjih oseb, ki bi kakorkoli izključevale, omejevale ali zmanjševale pravice koproducentov; da je izključna imetnica avtorskih pravic, ki jih odstopa v pogodbi; da nobene od pravic, ki so predmet pogodbe, predhodno ni prenesla na tretjo osebo; da pod materialno in kazensko odgovornostjo jamči, da koproducenti ne bodo izpostavljeni morebitnim utemeljenim terjatvam tretjih oseb, ki bi izpodbijale pravice, pridobljene na podlagi te sklenjene pogodbe.
Predlogi natečaja bodo navedeni v pogodbi pogodbi o avtorskem sodelovanju, ki bo sklenjena z avtorico besedila. S prijavo na natečaj se avtorica z navedenimi pogoji strinja.

11. Koproducenti se zavezujejo, da bodo med pripravo in uprizoritvijo predstave varovali ugled izbranih avtoric in celovitost njihovih besedil.

12. Koproducenti bodo v vseh pogledih spoštovali moralne pravice avtoric, zlasti pravico do zaščite celovitosti besedila.

13. Avtorice se s prijavo na natečaj strinjajo z možnostjo nadaljnjega dela na lastnem besedilu z režiserko in dramaturginjo predstave, v času študija predstave.

14. Rok za pošiljanje dramski besedil je 18. januar 2023 do 24. ure. Besedila, poslana po tem roku, ne bodo upoštevana.

15. Zainteresirane avtorice lahko vprašanja v zvezi z natečajem zastavijo preko e-pošte: shadow.pandemic@zekaem.hr najkasneje do 5. decembra 2022 do 23. ure. Odgovori bodo objavljeni najkasneje 15. decembra 2022 do 23. ure na spletni strani projekta www.shadowpandemic.eu

16. Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani projekta www.shadowpandemic.eu najkasneje 28. februarja 2023 do 23. ure.

B) Priporočila

1. Besedilo je lahko napisano za uprizoritev v kontekstu dramskega ali postdramskega gledališča.

2. Zaradi produkcijskih in postprodukcijskih zahtev projekta je zaželeno, da skupno število nastopajočih ne presega pet oseb in da besedila ne presegajo 20 strani (1800 znakov s presledki na stran).

3. V okviru projekta Skriti glasovi iz sence pandemije (Shadow Pandemic: Hidden Voices) bodo potekale tri vsebinske razprave za zainteresirano javnost, ki se je lahko udeležijo tudi avtorice dramskih besedil. Sodelovanje zainteresiranih avtoric ni obvezno, je pa priporočljivo, in ne bo vplivalo na izbor nagrajenih besedil. Tečaj bo vodila dramaturginja projekta Ivana Vuković.

4. Vsebinske razprave bodo potekale po naslednjem razporedu:

1. BEOGRAD 15.11.2022. ob 12 uri, BDP
2. ZAGREB 28.11.2022. ob 16. uri
3. Ura dogodka bo sporočena naknadno

Za udeležbo na razpravah se prijavite:
1. mojca.kolar@borstnikovo.si za Maribor
2. bdp@bdp.rs za Beograd
3. danijel.popovic@zekaem.hr za Zagreb

C) Tematska priporočila

Skriti glasovi iz sence pandemije (Shadow Pandemic: Hidden Voices)

Skriveni glasovi iz sjene pandemije / Skriveni glasovi iz senke pandemije / Skriti glasovi iz sence pandemije

Včeraj je bil konec sveta.

1. Sveta ni več.

2. Človeštvo je končalo, ukinilo se je, zadušilo se je, okužilo se je, zgorelo je, zgnilo. Kaj ostane po tako invazivni vrsti? Mar gre planet na dopust? Ali zlate ribice jokajo v akvarijih? Kdo molze krave? Kdo obira jabolka? Se psi mešanci znajdejo? Čemu služijo hiše? Ali jeleni uporabljajo avtocesto kot bližnjico? Se je post-človek pravočasno skril v jamo? Kaj pa vesoljski turisti? Je Musk pobegnil v vesolje? Ali Amazon še vedno dostavlja? Ali prihaja kakšna nova vrsta?

3. Nekje se slišijo skriti glasovi.

4. Čigavi glasovi so še bolj potihnili? Čigavi glasovi so izginili v vsesplošnem hrupu javnega prostora, od družbenih omrežij do medijev? Čigavi glasovi ne proizvajajo nobenega zvoka več? Ali imamo sploh vsi pravico do lastnega glasu? O čem molčijo ti glasovi? Kaj bi rekli, če bi prišli bližje? Ali bi jih slišali, če bi jim dali mikrofon? Megafon? Twitter? Evropska sredstva? Bi povedali kaj artikuliranega? V katerem jeziku? Ali sploh imajo jezik? Zanima to koga? Ženska nima časa za to.

5. Ni treba, da je ženski mar za dogajanje v troposferi, kaj šele v eksosferi ali v parlamentu. Svet razpada ali smo našli nov planet? Oba scenarija zanjo pomenita delo. Delo za druge. Vsi scenariji zanjo pomenijo delo. Za druge. Mimogrede, ali je to ženska?

6. Kaj je ženska kot vloga? Kdo postane ženska, ko ženske ni? Ali pa je ženska vedno tam, ker brez nje ni nič?

7. Kakšne vrste nasilja povzročajo vsiljene vloge in vsiljene definicije žensk, deklet, deklic, starih žensk, dekličev?

8. #apokalipsa #novonormalno #dom #ženske #štiristene #nasilje #ingver #ostanidoma #menstruacija #prekočasovni #pandemija #plin #tb #strojzarazplod #razkužilo #konec sveta #eu #mati #online #narava #vloga #ženska #policijskaura #smúti #družina #predstava #starka #strah #umivajroke #zoom #verbalnonasilje #delo #ljubezen #javnozdravstvo #tretježivljenskoobdobje #jogging #najstnica #delooddoma #solidarnost #domačanaloga #govedina #cepivo #okrevanje #inflacija #imuniteta #šola #živali #svoboda #ogroženaskupina #ostrige #psihološkonasilje #detox #europskiskladi #ekonomskonasilje #greenpeace #pcr #koncert #joga #avtorica #osličjemleko #dekle

OBJAVA REZULTATOV

Strokovna žirija gledališkega projekta Sence pandemije: skriti glasovi je po pregledu prispelih, šifriranih besedil nagradila sledeča tri izvirna, neobjavljena besedila:
Kristina Kegljen – POD SUKNJOM
Katja Gorečan – AKTIVISTKE
Tijana Grumić – SVET ZASLUŽUJE KRAJ SVETA

O prispelih dramskih besedil je odločala strokovna žirija v sestavi: Vilma Štritof (SNG Maribor – Festival Borštnikovo srečanje) / Rok Andres (SNG Maribor – Festival Borštnikovo srečanje) / Biljana Srbljanović (BDP) / Tanja Šljivar (BDP) / Tomislav Zajec ( ZKM) / Selma Spahić (ZKM) / Ivana Vuković (dramaturginja projekta.

Obrazložitev žirije
»Na javni razpis je prispelo 69 dramskih besedil, od katerih eno ni ustrezalo kriterijem, zaradi česar ga žirija ni upoštevala. Pomembno je poudariti, da je bil javni natečaj namenjeno izključno avtoricam. Veliko število prispelih dramskih besedil kaže na pomembnost razpisane tematike, kot tudi na majhno število javnih razpisov za izvedbena besedila na regionalni ravni.
Tematika nasilja nad ženskami (ne glede na specifičen okvir pandemije covid-19) je po eni strani nehvaležna, saj lahko hitro zaide v stereotipizacijo in dobesednost. Izjemna kompleksnost situacije narekuje prikaz položaja žrtve, ne da bi bila ta predstavljena kot pasivna in izkoriščena, kakor tudi prikaz položaja nasilneža, ki ni banaliziran, po drugi strani pa da besedilo zaobide velikokrat omejujoč pridevnik »ženski«. S tem v mislih se zahvaljujemo vsem avtoricam, ki so se v omejenem časovnem okviru soočile z omenjenimi zahtevami in poslale svoja besedila, postavljena v različne svetove, od hiperrealističnega vsakdana, poetično zamišljenih prostorov preko manifestov do znanstvene fantastike. Ne glede na to, da so bila izbrana samo tri besedila, upamo, da bomo prebrane naslove videli na repertoarjih gledališč, odrov in avditorijev.«

Kristina Kegljen – POD SUKNJOM (UNDER THE SKIRT)
»S tem, ko avtorica pripelje zgodbo matere in hčerke na kontinentalno podeželje, ustvari poetičen svet ženske emancipacije, ki je ironično izoliran, a prežet z atmosfero nočne more, ki lahko protagonistke obenem sprošča in jim pomaga. Avtorica bralca dezorientira skozi proces variiranja istega, kar dodatno potrjuje zaključek, kjer besedilo sklene krog in je tako posledično manj pomembno, kje se začne in kje konča. Prav to poigravanje s formo in odmaknjeno perspektivo na zadano temo sta tisto, kar loči besedilo avtorice Kristine Kegljen.«

Katja Gorečan – AKTIVISTKE (THE ACTIVISTS)
»V siloviti neposrednosti Aktivistke natančno detektirajo in poimenujejo temeljna stanja in stiske mlade generacije žensk ter preizprašujejo njihovo družbeno umeščenost. Besedilo je osvobojeno klasične dramske forme, v njem pa Katja Gorečan vzpostavlja prepletajoči trialog med Mlado Pisateljico, Mlado Dramaturginjo in Mlado Deklico. V nedoločljivem prostoru vsaka pripoveduje svojo zgodbo, ki je lahko tudi skupna, a ukoreninjena v družbo, kjer vladajo zakoni prekariata, patriahata, zlorab in nepoštenja. Protagonistke intimno, da se bralcu zazdijo povsem bližnje, predstavljajo situacije, v katere so postavljene mlade umetnice, a avtorici ne umanjka niti cinizma niti distanciranega humorja. Umeščenost v čas pandemije in po njej ji omogoča, da spregovori o navidezno spreminjajoči se družbi, ki je v času krize v resnici le razgalila svoje globoko zakoreninjene nastavke. Z bogatim jezikom Katja Gorečan to kratko igro izpiše kot temeljno delo svoje generacije, ali bolje: konstitutivno gloso mladih ustvarjalk.«

Tijana Grumić – SVET ZASLUŽUJE KRAJ SVETA (THIS WORLD DESERVES TO END)
»Tijana Grumić v besedilu “Svet si zasluži konec sveta” ustvarja gledališki in uprizoritveni kontekst, diegetični “svet”, ki tako kot naš svet, prihaja h koncu, pri čemer enako velja tudi za našo predapokaliptično, poznokapitalistično realnost, ki je predstavljena in s katero je v dialogu. Ekološka katastrofa, pandemija in večanje dobičkov so okoliščine, v katerih se rodi, oplodi s pomočjo ljudi in pogine zaradi njih, prašič, ki govori z odra in nagovarja občinstvo v človeškem jeziku. To so okoliščine, v katerih živijo, se razmnožujejo (ali temu upirajo) in umirajo tri ženske: mati, njena hči najemnica in lastnica stanovanja, ki poviša najemnino in s tem prisili najemnico, da se izseli. V predstavi ni lahke, meščanske morale in lekcije, niti “pravilne” pozicije, ki jo zastopa ena izmed junakinj: lastnica stanovanja je koronska dobičkarka, njen oče pa je bil zlikovec, ki so ga pojedli prašiči (kar je tudi zgodba, ki so jo govorili prašiču za lahko noč), najemnica je veganka, a njena mama, da bi preživela, dela v klavnici/mesnici, kjer so lastnika le-te prašiči tudi pojedli.
Didaskalije imajo specifično vlogo avtoričinih komentarjev, a tudi povezave z ekstradiegetično realnostjo, ki to pravzaprav ni – sam proces pisanja je del in tema te zgodbe, pa tudi problem (samo)izkoriščanja na umetniškem trgu, ki ima svoje vzporednice z izkoriščanjem virov in bitij, s katerimi si delimo planet. Na koncu so prašiči v počasnem maščevanju, počasnejšem od konca sveta, počasnejšem od pisanja, požrli vse, tudi besedilo “Svet si zasluži konec sveta”.

Vsem nagrajenkam iskreno čestitamo!