Skip to main content

/ O projektu /

Projekt „Skriti glasovi iz sence pandemije“ se skozi gledališke predstave in delavnice z mladimi ukvarja s problemom nasilja nad ženskami ob zaprtju pisarn, obratov in trgovin v času pandemije koronavirusa. Ker je gledališče že od nekdaj most zaupanja in sodelovanja med ljudmi, je cilj tega projekta  ozavestiti javnost o problematiki nasilja nad ženskami v času pandemične izolacije skozi afirmacijo umetnic med mladimi.

Projekt je razdeljen na tri delovne segmente (pakete), katerih dosežke bomo med projektnimi aktivnostmi prepletali in izboljševali. Vsak segment ima svoje specifične cilje, katerih je namen ozaveščanje o nasilju nad ženskami ter promocija in deljenje umetniških del med državami partnericami projekta in sodelujočimi v programu Ustvarjalna Evropa. Glavni cilj projekta je z afirmacijo umetnic ozaveščanje mladih o specifični problematiki nasilja nad ženskami v času pandemijske izolacije.

Načrtovani dosežki projekta so: 3 gledališke predstave dramskih avtoric na temo nasilja nad ženskami med pandemsko izolacijo v hrvaškem, slovenskem ali srbskem jeziku; ozaveščanje splošne in mlajše javnosti o nasilju nad ženskami; objava in izvedba javnega razpisa za 3 gledališke predstave, vključitev 30 umetnikov v projekt, vključitev 60 mladih v delavnice na temo nasilja nad ženskami z vajami in uprizoritvijo predstave; produkcija 1 drame, ki bo 11-krat uprizorjena v partnerskih državah ter na Poljskem in Češkem, ter objava vseh 3 dram v e-knjigi z angleškim prevodom.