Skip to main content

/ O projektu /

Pričujoče besedilo temelji na preprosti predpostavki, da so nekateri družbeni problemi postali skoraj neznosni, četudi nanje gledamo kot le na statistične podatke. A bolj ko se vanje poglabljamo, bolj grozljivi postajajo in ne le govorijo, temveč kričijo o stanju naše družbe. Nasilje nad ženskami je nedvomno eden od prvih izzivov, s katerim se moramo soočiti v vsej njegovi kompleksnosti. Statistika je boleče jasna: vsaka tretja ženska je doživela neko obliko agresije ali nasilja, večinoma s strani svojih intimnih partnerjev. Potrebuje gledališče še dodaten razlog, da začne in ne odneha opozarjati na to problematiko skozi različne umetniške pristope in oblike? Navsezadnje, ali ni to ravno poslanstvo gledališča?

Projekt Sence Pandemije: skriti glasovi izhaja iz velikega porasta nasilja nad ženskami v času zaprtja zaradi pandemije Covid-19. Njegov namen je osvetliti širši družbeni, sociološki in kulturni kontekst “pandemije znotraj pandemije” v svetu, za katerega se zdi, da samega sebe žene h koncu oziroma je v procesu težavnega razhoda s starim svetom brez jasno oblikovanega novega začetka.

Projekt je podprt s strani programa Kreativna Evropa (CREA) in zasnovan kot koprodukcija med Zagrebškim gledališčem mladih (Hrvaška), Slovenskih narodnim gledališčem Maribor – Festival Borštnikovo srečanje (Slovenija) in Beograjskim dramskim gledališčem (Srbija). Sestavljen je iz treh temeljnih korakov, ki skozi različne pristope obravnavajo, opisujejo in problematizirajo vprašanje nasilja nad ženskami.

Prvi korak je bila izvedba javnega poziva za originalna dramska besedila, kjer je strokovna komisija izbrala besedila treh avtoric, po eno iz vsake sodelujoče države. Izbrana dela so bila nato uprizorjena, prevedena v angleščino ter objavljena v obliki e-knjige na spletni strani projekta. Glavni cilj je bil promovirati novo dramatiko ter dramatičarke iz Hrvaške, Slovenije in Srbije v širšem evropskem kulturnem kontekstu.

Drugi korak je bil ključen, saj je predstavljal platformo za izobraževanje mladih o problematiki nasilja nad ženskami in ozaveščanje nove generacije. Mnogi se namreč s tem srečajo že v šolskem okolju. Hkrati je prispeval k razvoju novega občinstva in mladim odprl vrata v svet gledališča s sodelovanjem v vseh fazah produkcije. Skozi serijo vodenih delavnic so skupine srednješolcev dobile priložnost spoznati, kako poteka proces ustvarjanja gledališkega dela – od zasnove osnovne ideje, razvoja dramskega besedila do vaj in nazadnje uprizoritve na odru.

To nas privede do zadnjega, tretjega koraka: predstave Konec sveta v treh dejanjih, ki združuje dramska besedila treh na natečaju izbranih dramatičark – Kristine Kegljen, Katje Gorečan in Tijane Grumić. Predstava je zasnovana kot avtorska refleksija režiserke Selme Spahić in dramaturginje Ivane Vuković in bo premierno uprizorjena  v Zagrebu, Mariboru in Beogradu ter gostovala na evropskih odrih. S tem bomo zaokrožili projekt Sence pandemije: skriti glasovi. Včasih glasen, drugič umirjen in tiho odmevajoč, a nikoli utišan ali omajan. Prav v tem tičita njegova temeljna kakovost in pristna vsebina.