Skip to main content

Imam vprašanje, ki se navezuje na projekt Sence pandemije, in sicer o samih predispozicijah natečaja. Navedeno je, da mora biti besedilo napisano v slovenskem, hrvaškem ali srbskem jeziku, kar izključuje možnost prijave za kolege dramatike, ki pišejo v bosanskem jeziku.

Natečaj za nova dramska besedila, razpisan v okviru projekta Sence pandemije: skriti glasovi formalno zahteva, da so besedila napisana v slovenskem, hrvaškem ali srbskem jeziku, nanj pa se lahko prijavijo pisateljice iz držav, navedenih v 1. točki splošnih določil natečaja. Določitev veljavnih jezikov besedil je posledica potrebe po strukturiranju vsebine natečaja, omenjeni trije jeziki pa so bili izbrani glede na uradne jezike državah partneric projekta in v katerih je v okviru projektnih dejavnosti načrtovana produkcija dramskih del – v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Razširitev formalnih meril natečaja, kot je jezik predloženih besedil, v tem projektu ni predvidena, vendar bodo v izboru lahko sodelovala besedila, ki so napisana v slovenskem, hrvaškem ali srbskem jeziku.

V zvezi s peto točko natečaja Sence pandemije: skriti glasovi želim preveriti naslednje: besedila pošljemo nešifrirana, podpisana z lastnim imenom in priimkom, nato pa se anonimno/šifrirano posredujejo komisiji?

Besedila nam pošljete po elektronski pošti z vašim imenom in priimkom, komisija pa jih bo prebrala in obravnavala kot anonimna in šifrirana.

Brez emancipacije?!! Zakaj lahko sodelujejo le avtorice ženskega spola???!

Na natečaju lahko sodelujejo le avtorice ženskega spola, saj je namen projekta Sence pandemije: skriti glasovi poleg ozaveščanja o naraščajočem nasilju nad ženskami kot enem od perečih problemov današnjega časa in izobraževanja mladih tudi spodbujanje sodobne ženske dramske ustvarjalnosti.