Skip to main content

Sjene pandemije: Skriveni glasovi

U utorak, 7. studenog na komornoj sceni SNG Maribor održali smo audiciju za predstavu Aktivistice koja nastaje u sklopu projekta Sjene pandemije: Skriveni glasovi. Pozvali smo djelatnice iz područja kulture koje zanimaju iskustva drugih u ovom segmentu i koje su otvorene za iznošenje vlastitih iskustava i dojmova, bez obzira na to koju odgovornost nose kroz rad u kulturnom sektoru (računovotkinja, glumica, garderoberka, direktorica, poslovna tajnica tajnik, producentica ili drugo)

Audiciji kod redateljice predstave Selme Spahić i dramaturginje projekta Ivane Vuković prisustvovale su kandidatkinje s višedesetljetnim iskustvom rada u kulturi. Atmosfera je bila ugodna, opuštena i motivirana, s ciljem pronalaženja različitih profila radnica koje bi se uklopile u koncept projekta. Predstava u nastajanju dio je omnibusa koji će se sastojati od tri dijela i izvodit će se u Mariboru, Zagrebu, Beogradu i još dvije strane zemlje.