Skip to main content
All Posts By

divanec

Novi rok za objavu rezultata Konkursa

Novi rok za objavu rezultata Konkursa je 15. mart 2023.

Pomera se zakazano objavljivanje rezultata Konkursa za izbor tri nova / neobjavljena dramska teksta u okviru pozorišnog projekta Shadow Pandemic: Hidden Voices / Skriveni glasovi iz senke pandemije.

Razlog pomeranja je veliki broj prijavljenih tekstova i neophodno vreme za kvalitetnu evaluaciju prijavljenih dramsih dela od strane komisija (pristiglo je 69 autorskih dela).

Rezultati konkursa

REZULTATI KONKURSA

U okviru pozorišnog projekta: Shadow Pandemic: Hidden Voices / Skriveni glasovi iz senke pandemije stručna komisija odabrala je tri neobjavljena dramska teksta sledećih autorki:
Kristina Kegljen – POD SUKNJOM
Katja Gorečan – AKTIVISTKE
Tijana Grumić – SVET ZASLUŽUJE KRAJ SVETA

Komsija je odabrala prijavljene tekstove pod šiframa u sastavu: Vilma Štritof (SNG Maribor – Festival Borštnikovo srečanje) / Rok Andres (SNG Maribor – Festival Borštnikovo srečanjeing) / Biljana Srbljanović (BDP) / Tanja Šljivar (BDP) / Tomislav Zajec (ZKM) / Selma Spahić (ZKM) / Ivana Vuković (dramaturškinja projekta).

Obrazloženje žirija:

Na javni poziv pristiglo je ukupno 69 dramskih tekstova, od čega jedan nije odgovarao propozicijama, pa ga žiri nije razmatrao. Važno je istaknuti da je javni poziv bio isključivo za autorke. Veliki broj pristiglih tekstova pokazatelj je istovremeno važnosti tražene teme tekstova kao i oskudnim brojem javnih poziva za dramske tekstove širom regiona.

Tema nasilja nad ženama (bez obzira na specifični okvir pandemije) nezahvalna je, s jedne strane zbog lakoće upadanja u stereotipe i doslovnosti, vrlo kompleksnog zahteva da se prikaže pozicija žrtve, a da ona ne bude pasivna i eksploatisana, da se prikaže pozicija zlostavljača, a da ne bude banalizovana, a s druge strane da tekst izmakne, češto ograničavajućem, pridevu “ženskog”. S tim u vezi, želimo da se zahvalimo svim autorkama koje su se suočile sa navedenim zahtevima u ograničenom vremenskom roku i prijavile svoje tekstove smeštene u različite svetove, od hiperrealističnih svakodnevnica, poetski izmaštanih prostora, preko manifestnih do naučno fantastičnih. Bez obzira na to što nisu izabrani na ovom javnom pozivu, nadamo se da ćemo pročitane naslove gledati na repertoarima kazališta, pozorišta i gledališća.

Kristina Kegljen – POD SUKNJOM

Donoseći priču o majci i ćeri u kontinentalnom ruralnom prostoru, autorka stvara poetičan svet ženske emancipacije, ali ironično izolovane, u stalnoj atmosferi noćne more koja protagonistkinjama može i odmoći i pomoći. Autorka postupkom varijacija istog, čitaoca dezorijentiše, što dodatno potvrdi krajem u kojem tekst sam sebe hvata za rep, učinivši manje važnim gde počinje, a gde završava. Upravo ta zaigranost formom i pomerena perspektiva na zadatu temu, izdvojili su tekst autorke Kristine Kegljen.

Katja Gorečan – AKTIVISTKE

U nasilnoj neposrednosti, aktivistkinje precizno detektuju i imenuju osnovna stanja i teskobe mlade generacije žena i ispituju njihovu društvenu lokaciju. Tekst je oslobođen klasične dramske forme, a u njemu Katja Gorečan uspostavlja isprepletenu trilogiju između Mlade spisateljice, Mlade dramaturškinje i Mlade devojke. U neodređenom prostoru svako priča svoju priču, koja se može i podeliti, ali ukorenjena u društvu u kojem vladaju zakoni prekarijata, patrijarhata, zlostavljanja i nepoštenja. Protagonisti intimno prikazuju situacije u kojima se nalaze mladi umetnici, tako da se čitaocu učine veoma bliskim, a autorki sa druge strane ne nedostaje ni cinizma ni disonantnog humora. Smeštena tokom i nakon pandemije dopušta joj da govori o društvu koje se naizgled menja, a koje je u stvarnosti samo tokom krize razotkrilo svoje duboko ukorenjene privrženosti. Bogatim jezikom Katja Gorečan ispisuje ovu kratku dramu kao bazično delo svoje generacije, bolje rečeno: konstitutivni sjaj mladih stvarateljki.

Tijana Grumić – SVET ZASLUŽUJE KRAJ SVETA

Tijana Grumić u tekstu ,,Svet zaslužuje kraj sveta’’ kreira pozorišnu, izvedbenu situaciju, dijegetički ,,svet’’ koji takođe dolazi sopstvenom kraju, kao i naš svet, kao i naša predapokaliptična, kasnokapitalistička realnost koju predstavlja i sa kojom je u dijalogu. Ekološka katastrofa, pandemija, i uvećanje profita su okolnosti u kojima se rađa, uz pomoć ljudi biva oplođeno, i zbog ljudi umire, jedno prase, koje govori sa scene, govori publici, ljudskim jezikom. To su okolnosti u kojima žive, u kojima su se razmnožavale (ili odbijale da to rade) i umirale i tri žene: majka, njena ćerka podstanarka, te gazdarica stana, koja povećava kiriju i time primorava podstanarku da se iseli. U komadu nema lakog, buržoaskog morala i pouke, niti ,,ispravne’’ pozicije s koje neka od junakinja govori: gazadarica je korona profiterka, ali njen otac je bio zlostavljač kog su pojele svinje (što je priča koju su i prasetu pričali za laku noć), podstanarka je veganka, ali njena majka, da bi preživela, radi u klanici/mesari, čijeg gazdu svinje takođe pojedu.
Didaskalije imaju specifičnu ulogu autoričinih komentara, ali i veze sa ekstradijegetičkom realnošću, koja zapravo to i nije – i sam proces pisanja je deo i tema ove priče, kao i problem (samo)eksploatacije na umetničkom tržištu, koji ima svoje paralele sa eksploatacijom resursa i bića s kojima delimo planetu.
Na kraju, svinje su u sporoj osveti, sporijoj od kraja sveta, sporijoj od pisanja, pojele sve, pa i tekst ,,Svet zaslužuje kraj sveta’’.

Čestitamo nagrađenima!

Održali smo drugi krug audicije za predstavu Aktivistice

Sjene pandemije: Skriveni glasovi

U utorak, 7. studenog na komornoj sceni SNG Maribor održali smo audiciju za predstavu Aktivistice koja nastaje u sklopu projekta Sjene pandemije: Skriveni glasovi. Pozvali smo djelatnice iz područja kulture koje zanimaju iskustva drugih u ovom segmentu i koje su otvorene za iznošenje vlastitih iskustava i dojmova, bez obzira na to koju odgovornost nose kroz rad u kulturnom sektoru (računovotkinja, glumica, garderoberka, direktorica, poslovna tajnica tajnik, producentica ili drugo)

Audiciji kod redateljice predstave Selme Spahić i dramaturginje projekta Ivane Vuković prisustvovale su kandidatkinje s višedesetljetnim iskustvom rada u kulturi. Atmosfera je bila ugodna, opuštena i motivirana, s ciljem pronalaženja različitih profila radnica koje bi se uklopile u koncept projekta. Predstava u nastajanju dio je omnibusa koji će se sastojati od tri dijela i izvodit će se u Mariboru, Zagrebu, Beogradu i još dvije strane zemlje.

Održali smo prvi krug audicije za predstavu Aktivistice

Sjene pandemije: Skriveni glasovi

U petak, 22. i subotu, 23. rujna održali smo audiciju za predstavu Aktivistice, koja nastaje u sklopu projekta Sjene pandemije: Skriveni glasovi, na Komornoj sceni SNG Maribor. Pozvali smo djelatnice iz područja kulture koje zanimaju iskustva drugih u ovom segmentu i koje nemaju problema s iznošenjem vlastitih iskustava i dojmova, bez obzira što jesu ili rade u kulturi (računovotkinja, glumica, garderobijerka, direktorica, poslovna tajnica, producentica i drugo).

U dva dana uz redateljicu predstave Selmu Spahić, dramaturginju projekta Ivanu Vuković i autoricu odabranog slovenskog teksta Aktivistice Katju Gorečan na audiciji je sudjelovalo 15 kadidatkinja, a još nekolicina susrela se će se s kreativnim timom putem virtualne platforme u narednim danima. Atmosfera na audicijama bila je opuštena i motivirana, s ciljem pronalaženja različitih profila radnica koje bi se uklopile u koncept showa. Predstava u nastajanju dio je omnibusa koji će se sastojati od tri dijela/predstave i izvodit će se u Mariboru, Zagrebu, Beogradu i još dvije strane zemlje.

Poziv na dramaturški kolegij (HR)

U okviru projekta Shadow Pandemic: Hidden Voices  / Sjene pandemije: Skriveni glasovi u kojem sudjeluju Zagrebačko kazalište mladih, Hrvatska, Slovensko narodno kazalište Maribor – Festival Boršnikovo srečanje, Slovenija, i Beogradsko dramsko kazalište, Srbija, kao partneri i producenti, raspisan je  natječaj za tri nova dramska teksta te njegovu praizvedbu na široko postavljenu temu zlostavljanih i zanemarenih žena u pandemiji Covida – 19.

Projekt Skriveni glasovi iz sjene pandemije sufinanciran je od programa Kreativna Europa (Creative Europe Programme (CREA) te je financiran od strane Europske komisije.

Prema propozicijama projekta održat će se nekoliko dramskih radionica i dramaturški kolegiji u Zagrebu, Mariboru i Beogradu.

Pozivamo vas na dramaturški kolegiju u Zagrebu koji će se održati 28. studenog 2022. u Zagrebačkom kazalištu mladih u dvorani Miško Polanec u 16 sati:

 

Sudionice kolegija su:
Ivana Vuković, dramaturginja projekta
Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Anita Lauri Korajlija psihologinja Autonomne ženske kuće
Ivana Bodrožić, spisateljica
Snježana Pavić, novinarka Jutarnjeg lista

Zahvaljujemo na Vašem dolasku.

U nastavku teksta podsjećamo na propozicije natječaja:

Rok za slanje dramskih tekstova je do 18. siječnja 2023. do ponoći, a rezultati će biti objavljeni najkasnije do 28. veljače 2023. na web stranici projekta Shadow Pandemic https://shadowpandemic.eu/javni-pozivi/  gdje se može preuzeti tekst natječaja s propozicijama za prijavu.

Tekstove na hrvatskom, srpskom ili slovenskom jeziku treba slati u Word ili PDF formatu na adresu e-pošte: shadow.pandemic@zekaem.hr

Svaki od odabranih tekstova biti će honoriran u bruto iznosu od 4.400,00 €, uz napomenu da spomenuti iznos sadrži sve poreze i davanja.

Na natječaj  se mogu prijaviti autorice dramskih tekstova, odnosno, prema općim propozicijama natječaja, ženske osobe koje borave u zemljama  EU kao i onih obuhvaćenih programom Kreativna Europa (Island, Norveška, Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Tunis, Armenija, Kosovo*)

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stajališta o statusu, i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.

Neobjavljeni dramski tekst može biti napisan na hrvatskom, slovenskom ili srpskom jeziku. Odabrani tekstovi bit će prevedeni na engleski jezik, objavljeni u online obliku i nagrađeni, a praizvedbu nagrađenih tekstova, predstavu u formi omnibusa, režirat će redateljica Selma Spahić. Predstave će biti izvedene u Zagrebu, Beogradu i Mariboru.

Dvogodišnji projekt sufinanciran je u okviru programa Kreativna Europa u iznosu od 200 000 eura od strane Europske komisije i sufinanciran od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske .

Projektom se podiže svijest o nasilju nad ženama tijekom pandemije koronavirusa u široj javnosti i među mladima.

U pripremu i provedbu projekta bit će uključeno 30 umjetnika i 60 mladih, koji će sudjelovati na radionicama, produkcijama predstava s najmanje 11 ponavljanja u partnerskim kazalištima u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Poljskoj i Češkoj.