Skip to main content

/ Javni pozivi /

KONKURS ZA IZBOR TRI NOVA DRAMSKA TEKSTA U OKVIRU POZORIŠNOG PROJEKTA SHADOW PANDEMIC: HIDDEN VOICES, PODRŽANOG OD CREATIVE EUROPE PROGRAMME (CREA)

Zagrebačko kazalište mladih, Hrvatska; Slovensko narodno gledališče Maribor – Festival Borštnikovo srečanje, Slovenija i Beogradsko dramsko pozorište, Srbija objavljuju:

Konkurs za izbor tri nova dramska teksta u okviru pozorišnog projekta
Shadow Pandemic: Hidden Voices

Skriveni glasovi iz sjene pandemije / Skriveni glasovi iz senke pandemije / Skriti glasovi iz sence pandemije

Konkurs “Shadow Pandemic: Hidden Voices” za tri nova dramska teksta, kao i praizvedbu na široko postavljenu temu zlostavljanih i zanemarenih žena u pandemiji Covida – 19, raspisuje se u okviru projekta Skriveni glasovi iz senke pandemije, koji je finansiran od strane Evropske unije.
Zagrebačko kazalište mladih, Slovensko narodno gledališče Maribor – Festival Borštnikovo srečanje i Beogradsko dramsko pozorište kao partneri projekta raspisuju konkurs za neobjavljen i neizveden novi dramski tekst pisan na srpskom, hrvatskom ili slovenačkom jeziku, a na koji se mogu javiti dramske spisateljice. Odabrani tekstovi biće prevedeni na engleski jezik, objavljeni u on-line izdanju i otkupljeni, a predstavu će, u formi omnibusa, po nagrađenim tekstovima, kao sastavni deo projekta režirati rediteljka Selma Spahić. Predstava će biti izvedena u Beogradu, Zagrebu i Mariboru.

A) Opšte propozicije:

1. Pravo učešća na ovom Konkursu imaju osobe ženskog roda sa prebivalištem u zemljama EU kao i onih obuhvaćenih programom Kreativna Evropa (Island, Norveška, Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Tunis, Jermenija)

2. Svaka autorka može prijaviti samo jedan dramski tekst9.

3. Tekst koji se prijavljuje na konkurs ne sme biti objavljen niti izveden u bilo kom obliku.

4. Tekst mora biti pisan na srpskom, hrvatskom ili slovenačkom jeziku.

5. Tekstove na ovaj Konkurs autorke prijavljuju pod punim imenom i prezimenom. Stručni žiri će tekstove birati pod anonimnim prijavama.

6. Tekstovi se na srpskom ili hrvatskom, ili slovenačkom jeziku šalju u Word ili PDF formatu na adresu elektronske pošte: shadow.pandemic@zekaem.hr

7. Izbor tri teksta za otkup i izvođenje napraviće stručna komisija koji se formira u sve tri članice projekta, a članovi Komisije 0su
1. Vilma Štritof (SNG Maribor – Borštnikovo srečanje)
2. Rok Andres (SNG Maribor – Borštnikovo srečanje)
3. Biljana Srbljanović (BDP)
4. Tanja Šljivar (BDP)
5. Tomislav Zajec (ZKM)
6. Selma Spahić (ZKM)
7. Ivana Vuković (dramaturginja projekta)

Sekretar Konkursa je Nikola Beban.

8. Odabrani tekstovi biće prevedeni na engleski jezik, a njihove završne verzije će biti objavljene u elektronskom formatu na internet prezentaciji Projekta.

9. Svaki od odabranih tekstova biće otkupljen u bruto iznosu od 4.400,00 €, uz napomenu da navedeni iznos sadrži sve poreze i doprinose.

10. Sa autorkom odabranog teksta sklopiće se ugovor o autorskom delu ili ugovor o autorskoj saradnji.
Potpisom ugovora, autorka prenosi na koproducente: Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb, Teslina 7, Beogradsko dramsko pozorište, Mileševska 64A, Crveni krst, Beograd, Srbija i Slovensko narodno gledališče Maribor – Borštnikovo srečanje, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor, Slovenija, vremenski i prostorno neograničeno i isključivo pravo iskorišćavanja odabranog dramskog teksta odnosno:
– pravo prikazivanja pozorišne predstave nastale prema predmetnom dramskom tekstu, uživo na sceni, na televiziji ili bilo kojem drugom mediju, uključujući Internet i društvene mreže, putem domaćih ili stranih radijskih ili televizijskih programskih signala koji su namenjeni za javnost, kako bežično (uključujući satelit) ili putem žica (uključujući kabl i mikrotalasni sastav).
Potpisom ugovora Autorka garantuje koproducentima da ne postoje prava trećih lica koja bi na bilo koji način isključila, ograničila ili umanjila prava koproducenata i da je isključivi nositlac autorskih prava koja je ustupila ugovorom, i da ni jedno od prava koja su predmet Ugovora nije prethodno prenela na treće lice, te garantuje pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da će od koproducenata otkloniti eventualne osnovane zahteve trećih lica, koji bi im osporavali prava stečena na osnovu ovog sklopljenog ugovora.
Propozicije konkursa biće navedene u ugovoru o autorskom delu ili ugovoru o autorskoj saradnji koji će se sklopiti sa autorkom teksta. Prijavom na konkurs autorka daje saglasnost na navedene uslove.
11. Koproducenti se obavezuju da će prilikom priprema i prikazivanja predstave čuvati ugled izabranih autorki, kao i integritet njihovih tekstova.
12. Koproducenti će u svemu čuvati moralna prava autorki, naročito pravo na zaštitu integriteta teksta.
13. Dramske autorke prijavom na ovaj konkurs pristaju na mogućnost daljeg rada na sopstvenom tekstu sa rediteljkom i dramaturškinjom predstave, za vreme rada na predstavi, a u kontekstu potreba same predstave.

14. Rok za slanje tekstova za koje se raspisuje ovaj Konkurs je 18. januar 2023. Tekstovi koji budu poslati nakon ovog roka neće se razmatrati.

15. Zainteresovane autorke mogu postaviti pitanja vezana za konkurs slanjem poruke na adresu elektronske pošte: shadow.pandemic@zekaem.hr
Sva pitanja se prihvataju zaključno sa 5. 12. 2022. do 23:00 sata, a odgovori će biti objavljeni najkasnije do 15. 12.6 2022. do 23 sata na zvaničnoj internet prezentaciji projekta www. shadowpandemic.eu

16. Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet prezentaciji projekta www. shadowpandemic.eu najkasnije do 28. 02. 2023. do 23:00 sata.

B) Preporuke

1. Tekst može biti pisan za izvođenje u kontekstu dramskog ili postdramskog pozorišta.

2. Zbog produkcijskijskih i postprodukcijski zahteva projekta, poželjno je da ukupni broj izvođača nije veći od pet osoba, kao i da tekstovi ne prelaze dužinu od 20 kartica teksta (1800 znakova s prazninama po stranici teksta).

3. U okviru projekta Shadow Pandemic: Hidden Voices biće održana tri predavanja za zainteresovanu javnost,na kojima mogu učestvovati i dramske autorke zainteresovane za razgovor o temi projekta. Učešće zainteresovanih autorki na njemu nije obavezno već preporučljivo i neće uticati na krajnji izbor tri dramska teksta. Predavanje će moderirati dramaturškinja projekta Ivana Vuković.

4. Dramaturško predavanje održaće se u sledećim terminima:

1. BEOGRAD 15.11.2022.u 12h, BDP
2. ZAGREB 28.11.2022. u 16 sati
3. Vrijeme održavanja bit će naknando oglašeno

Za učešće na predavanju pozivamo zainteresovane da prijave pošalju na:

1. mojca.kolar@borstnikovo.si za kolegij u Mariboru
2. bdp@bdp.rs za kolegiju u Beogradu
3. danijel.popovic@zekaem.hr za prijavu na predavanje u Zagrebu

C) Tematske preporuke

Shadow Pandemic: Hidden Voices

Skriveni glasovi iz sjene pandemije / Skriveni glasovi iz senke pandemije / Skriti glasovi iz sence pandemije

Jučer je bio kraj svijeta.

1. Sveta više nema.

2. Čovečanstvo je završilo, ukinulo se, ugušilo se, zarazilo se, zapalilo se, istrulilo. Šta ostaje nakon takve invazivne vrste? Ide li planeta na godišnji? Plaču li zlatne ribice u akvarijumima? Ko muze krave? Ko bere jabuke? Da li će se snaći rasni psi? Čemu služe kuće? Koriste li jeleni autoput kao prečicu? Da li se postčovek sakrio u pećinu na vreme? Šta je sa turistima iz svemira? Da li je Mask pobegao u svemir? Dostavlja li Amazon i dalje? Dolazi li neka nova vrsta?

3. Nege se čuju skriveni glasovi

4. Čiji su se glasovi još više utišali? Čiji su glasovi nestali u sveopštoj buci javnog prostora od društvenih mreža do medija? Čiji glasovi više ne proizvode nikakav zvuk? Imamo li svi uopšte pravo na sopstveni glas?
O čemu ti glasovi ćute? Šta bi rekli kad bi prišli bliže? Da li bismo ih čuli ako bi imali mikrofon? Megafon? Twitter? Evropsko finansiranje? Da li bi rekli išta artikulisano? Na kom jeziku? Imaju li jezik uopše? Koga briga? Žena nema vremena za to.

5. Ženi ne bi trebalo da je važno šta se događa u troposferi, kamo li u egzosferi ili u skupštini. Raspada li se svet ili smo našli novu planetu. Oba scenarija za nju znače rad. Za druge. Svi scenariji za nju znače rad. Za druge. Inače,da li je to žena?

6. Šta je žena kao uloga? Ko postaje ženom kad žene nema? Ili je žena uvek tu,jer bez nje nema ničega?

7. Koja sva nasilja proizvode nametnute uloge i nametnute definicije žene, devojčice, curice, starice, devojke?4

8. #apokalipsa #novonormalno #dom #žene #četirizida #nasilje #đumbir #ostanikodkuce6 #menstruacija #prekovremeni #pandemija #plin #tb #rasplodnistroj #dezinficijens #krajsveta #eu #majka #online #priroda #uloga #žensko #policijskisat #smoothie #porodica #predstava #starica #strah #periruke #zoom #verbalnonasilje #rad #ljubav #javnozdravstvo #trećadob #jogging #tinejdžerka #radodkuće #solidarnost #domaćirad #govedina #vakcina #oporavak #inflacija #imunitet #škola #životinje #sloboda #ugroženagrupacija #kamenice #psihološkonasilje #detox #evropskifondovi #ekonomskonasilje #greenpeace #pcr #koncert #yoga #autorika #magarećemleko #curica

REZULTATI KONKURSA

U okviru pozorišnog projekta: Shadow Pandemic: Hidden Voices / Skriveni glasovi iz senke pandemije stručna komisija odabrala je tri neobjavljena dramska teksta sledećih autorki:
Kristina Kegljen – POD SUKNJOM
Katja Gorečan – AKTIVISTKE
Tijana Grumić – SVET ZASLUŽUJE KRAJ SVETA

Komsija je odabrala prijavljene tekstove pod šiframa u sastavu: Vilma Štritof (SNG Maribor – Festival Borštnikovo srečanje) / Rok Andres (SNG Maribor – Festival Borštnikovo srečanjeing) / Biljana Srbljanović (BDP) / Tanja Šljivar (BDP) / Tomislav Zajec (ZKM) / Selma Spahić (ZKM) / Ivana Vuković (dramaturškinja projekta).

Obrazloženje žirija:

Na javni poziv pristiglo je ukupno 69 dramskih tekstova, od čega jedan nije odgovarao propozicijama, pa ga žiri nije razmatrao. Važno je istaknuti da je javni poziv bio isključivo za autorke. Veliki broj pristiglih tekstova pokazatelj je istovremeno važnosti tražene teme tekstova kao i oskudnim brojem javnih poziva za dramske tekstove širom regiona.

Tema nasilja nad ženama (bez obzira na specifični okvir pandemije) nezahvalna je, s jedne strane zbog lakoće upadanja u stereotipe i doslovnosti, vrlo kompleksnog zahteva da se prikaže pozicija žrtve, a da ona ne bude pasivna i eksploatisana, da se prikaže pozicija zlostavljača, a da ne bude banalizovana, a s druge strane da tekst izmakne, češto ograničavajućem, pridevu “ženskog”. S tim u vezi, želimo da se zahvalimo svim autorkama koje su se suočile sa navedenim zahtevima u ograničenom vremenskom roku i prijavile svoje tekstove smeštene u različite svetove, od hiperrealističnih svakodnevnica, poetski izmaštanih prostora, preko manifestnih do naučno fantastičnih. Bez obzira na to što nisu izabrani na ovom javnom pozivu, nadamo se da ćemo pročitane naslove gledati na repertoarima kazališta, pozorišta i gledališća.

Kristina Kegljen – POD SUKNJOM

Donoseći priču o majci i ćeri u kontinentalnom ruralnom prostoru, autorka stvara poetičan svet ženske emancipacije, ali ironično izolovane, u stalnoj atmosferi noćne more koja protagonistkinjama može i odmoći i pomoći. Autorka postupkom varijacija istog, čitaoca dezorijentiše, što dodatno potvrdi krajem u kojem tekst sam sebe hvata za rep, učinivši manje važnim gde počinje, a gde završava. Upravo ta zaigranost formom i pomerena perspektiva na zadatu temu, izdvojili su tekst autorke Kristine Kegljen.

Katja Gorečan – AKTIVISTKE

U nasilnoj neposrednosti, aktivistkinje precizno detektuju i imenuju osnovna stanja i teskobe mlade generacije žena i ispituju njihovu društvenu lokaciju. Tekst je oslobođen klasične dramske forme, a u njemu Katja Gorečan uspostavlja isprepletenu trilogiju između Mlade spisateljice, Mlade dramaturškinje i Mlade devojke. U neodređenom prostoru svako priča svoju priču, koja se može i podeliti, ali ukorenjena u društvu u kojem vladaju zakoni prekarijata, patrijarhata, zlostavljanja i nepoštenja. Protagonisti intimno prikazuju situacije u kojima se nalaze mladi umetnici, tako da se čitaocu učine veoma bliskim, a autorki sa druge strane ne nedostaje ni cinizma ni disonantnog humora. Smeštena tokom i nakon pandemije dopušta joj da govori o društvu koje se naizgled menja, a koje je u stvarnosti samo tokom krize razotkrilo svoje duboko ukorenjene privrženosti. Bogatim jezikom Katja Gorečan ispisuje ovu kratku dramu kao bazično delo svoje generacije, bolje rečeno: konstitutivni sjaj mladih stvarateljki.

Tijana Grumić – SVET ZASLUŽUJE KRAJ SVETA

Tijana Grumić u tekstu ,,Svet zaslužuje kraj sveta’’ kreira pozorišnu, izvedbenu situaciju, dijegetički ,,svet’’ koji takođe dolazi sopstvenom kraju, kao i naš svet, kao i naša predapokaliptična, kasnokapitalistička realnost koju predstavlja i sa kojom je u dijalogu. Ekološka katastrofa, pandemija, i uvećanje profita su okolnosti u kojima se rađa, uz pomoć ljudi biva oplođeno, i zbog ljudi umire, jedno prase, koje govori sa scene, govori publici, ljudskim jezikom. To su okolnosti u kojima žive, u kojima su se razmnožavale (ili odbijale da to rade) i umirale i tri žene: majka, njena ćerka podstanarka, te gazdarica stana, koja povećava kiriju i time primorava podstanarku da se iseli. U komadu nema lakog, buržoaskog morala i pouke, niti ,,ispravne’’ pozicije s koje neka od junakinja govori: gazadarica je korona profiterka, ali njen otac je bio zlostavljač kog su pojele svinje (što je priča koju su i prasetu pričali za laku noć), podstanarka je veganka, ali njena majka, da bi preživela, radi u klanici/mesari, čijeg gazdu svinje takođe pojedu.
Didaskalije imaju specifičnu ulogu autoričinih komentara, ali i veze sa ekstradijegetičkom realnošću, koja zapravo to i nije – i sam proces pisanja je deo i tema ove priče, kao i problem (samo)eksploatacije na umetničkom tržištu, koji ima svoje paralele sa eksploatacijom resursa i bića s kojima delimo planetu.
Na kraju, svinje su u sporoj osveti, sporijoj od kraja sveta, sporijoj od pisanja, pojele sve, pa i tekst ,,Svet zaslužuje kraj sveta’’.

Čestitamo nagrađenima!