Skip to main content

/ Multimedija & Press /

Filter

Rezultati konkursa

15 марта, 2023

Novi rok za objavu rezultata Konkursa

23 фебруара, 2023

Poziv na dramaturški kolegij (HR)

24 новембра, 2022

Dramaturški kolegij u SNG Maribor, 14.12.2022.

Dramaturški kolegij u ZKM-u, 28.11.2022.

Press konferencija, predstavljanje projekta, Maribor, 25.10.2022.

Predstavljanje projekta Shadow Pandemic, Maribor, 25.10.2022.

Prvi sastanak partnera u Zagrebu, 16.09.2022.