Skip to main content

/ O projektu /

Kroz pozorišne predstave i radionice sa mladima, projekat „Skriveni glasovi iz senke pandemije“ bavi se problemom nasilja nad ženama prilikom zatvaranja kancelarija, pogona i prodavnica tokom pandemije korona virusa. Budući da je pozorište oduvek predstavljalo most poverenja i saradnje među ljudima, cilj ovog projekta je podizanje svesti javnosti o problemima nasilja nad ženama u doba pandemijske izolacije kroz afirmaciju umetnica među mladima.

Projekat je podeljen u tri radna segmenta (paketa), čija će se postignuća preplitati i unapređivati sve dok traju projektne aktivnosti. Svaki segment ima svoje specifične ciljeve, čija je svrha podizanje svesti o nasilju nad ženama i promovisanje i deljenje umetničkih dela među zemljama partnerima projekta i onima koje učestvuju u programu Kreativna Evropa. Osnovni cilj projekta, kroz afirmaciju umetnica, je podizanje svesti mladih o specifičnim problemima nasilja nad ženama u vreme pandemijske izolacije.

Planirana postignuća projekta su: 3 pozorišne predstave dramskih autorki na temu nasilja nad ženama tokom pandemijske izolacije na hrvatskom, slovenskom ili srpskom jeziku; podizanje svesti o nasilju nad ženama među širom i mlađom publikom; raspisivanje i provođenje javnog poziva za 3 pozorišne predstave, uključivanje 30 umetnika u projekat, uključivanje 60 mladih u radionice na temu nasilja nad ženama kroz probe i postavljanje predstave; produkcija 1 drame koja će biti izvedena 11 puta u partnerskim zemljama, Poljskoj i Češkoj, kao i objavljivanje sve 3 drame u formatu e-knjige sa prevodom na engleski.