Skip to main content

/ Partneri /

Zagrebačko kazalište mladih

Zagrebačko kazalište mladih, kao jedno od najistaknutijih i najaktivnijih hrvatskih i regionalnih pozorišta, već više od sedamdeset godina svojim predstavama i drugim pozorišnim projektima hrabro i umetnički relevantno propituje najvažnije tačke našeg modernog doba, kontinuirano pozivajući na otvoreni dijalog o vremenu i društvu u kojem živimo. Široko postavljeno u svom osnovnom programu od predstava za decu i mlade do onih za odraslu publiku, Zagrebačko kazalište mladih sa svojim glumačkim ansamblom uvek s velikim entuzijazmom donosi repertoar koji, u stalnom preispitivanju granica izvođenja, nastoji raditi progresivno, ali uvek izuzetno inkluzivno.

Mešanje žanrova i postupaka, kao i stilska širina predstava na repertoaru ovog pozorišta, uvek su dodatno usmereni na proširenje performativnog iskustva publike, kao i na posebno važan edukativni trenutak samih predstava u razvoju nove publike, ali i u kontinuiranom osluškivanju novih tendencija koje se mogu povezati sa srodnim pozorištima i komplementarnom estetikom šireg evropskog kruga. Brojna gostovanja na regionalnim i evropskim pozornicama i festivalima, kao i umetničke koprodukcije, jasan su pokazatelj da su autorska istraživanja u predstavama ZKM-a vrlo aktuelna u našem širem okruženju.

Ovo pozorište kao jedan od svojih primarnih zadataka postavilo je predstavljanje hrvatskog dramskog stvaralaštva; od premijera najnovijih hrvatskih drama do programa za podsticanje i afirmaciju najmlađe generacije hrvatskih dramatičara. Savremeno čitanje klasika i šira umetnička i društvena kontekstualizacija ključnih dela svetske drame još je jedno tematsko područje interesa, kao i autorski projekti u okviru umetničkog istraživanja eminentnih umetnika iz Hrvatske i Evrope.

Svojim pratećim programima ZKM usmerava dodatnu pažnju na razvoj same nove hrvatske drame, predstavljajući tekstove nagrađene najvišom državnom nagradom za dramski tekst Marin Držić kroz zanimljive serije scenskih čitanja Držić u ZKM-u, kao i program mentorstva za razvoj novih dramskih pisaca Budućnost je ovdje. Ovi programi su otvorili i prostor za nova izvođačka istraživanja, koja su, posebno tokom pandemije, omogućila ovom pozorištu neprekinut kontakt sa publikom. Od onlajn nastupa u realnom vremenu, preko korišćenja različitih komunikacijskih portala u kontekstu samih predstava, pa sve do zaokruženih igrano-filmskih formi. Tako se Zagrebačko kazalište mladih dodatno otvara novim profilima publike, dok istovremeno proširuje i horizonte istraživanja krajnjih mogućnosti same pozorišne umetnosti.

Takođe, u Učilištu ZKM, još jednoj važnoj komponenti ovog Pozorišta, više od 70 godina se neguje pozorišno stvaralaštvo dece i mladih, koje sistematski razvija kreativnost kod dece i mladih i doprinosi sticanju njihovog kulturnog stvaralaštva. Osim toga se razvijaju društvene navike i veštine, te se na ovaj način, što je svakako velika dodatna vrednost samog Učilišta, obrazuju generacije mladih pozorišnih umetnika pri dramskim, plesnim i lutkarskim ansamblima. Učilište je jezgro iz kojeg nastaju profesionalci u umetnosti, ali i budući pozorišno obrazovani gledaoci.

U konačnici, sve nabrojane aspekte estetske i tematske otvorenosti repertoara dodatno mogu potvrditi i naslovi koje ovo Pozorište donosi svim generacijama svojih gledalaca. Od Knjige o letu, Šerloka Holmsa i Alise u zemlji čuda ili Čarobnjaka iz Oza za našu najmlađu publiku, preko predstava Mi i oni i Mladež bez Boga namenjenih prvenstveno mladima, pa sve do najvećih hitova prethodnih sezona: Hinkeman i Crna Majka Zemlja. Na repertoaru ne manjkaju predstave savremenih hrvatskih dramatičara poput Ja sam ona koja nisam, Dobro je dok umiremo po redu, Hejtera ili Onog što nedostaje, kao ni uzbudljiva nova čitanja temeljnih dramskih dela dramske književnosti poput Tit Andronik, Neprijatelj naroda, ili drame Cement. Autorski projekti obuhvaćeni su kroz provokativne naslove Pansion Eden i Ajhman u Jerusalimu, dok se pogled na regiju može iščitati kroz predstavu Hadersfild. I na kraju, jedinstveni projekt koji je okupio devetnaest savremenih hrvatskih dramatičara u trojnoj predstavi Monovid 19, koja se simultano odvija u svim prostorima našeg pozorišta, gotovo je simbolično obeležio borbu za kontinuiran život scenske umetnosti i u najtežim danima izolaciju izazvane pandemijom.

U vremenu naglih društvenih promena, brzog razvoja i značajnog uticaja virtuelnog na oblikovanje stvarnosti u kojoj živimo, veliki zadatak ovog Pozorišta je da posebnu pažnju usmeri na stvaranje aktuelnih, podsticajnih i izvođačko relevantnih predstava koji neprestano pozivaju na otvoreni dijalog o nama danas, o modalitetima našeg ponašanja prema prošlosti, kao i predviđanju društvenih promena u neposrednoj budućnosti. To su ujedno i osnovne niti vodilja u kontinuiranom susretu Zagrebačkog kazališta mladih sa svojim vernim gledaocima, ali i onima koji su na najboljem putu da to postanu.

zekaem.hr

Beogradsko dramsko pozorište

Beogradsko dramsko pozorište postoji više od 74 godina, a njegovi ciljevi se neprestano preispituju. Beogradsko dramsko pozorište, najstarije gradsko pozorište, postalo je primer modernog teatra, uživalo je veliku ljubav publike i finansijsku podršku države.

Veliki broj novih premijera i gostovanja obeležilo je poslednjih nekoliko godina Beogradskog dramskog pozorišta. Naše pozorište producira u proseku osam premijera godišnje, od kojih je određeni broj u samostalnoj produkciji, ali jednako razvijamo i saradnju sa partnerskim institucijama kroz koprodukcione projekte zastupajući kako savremene autorske projekte tako i klasična dramska dela (Vasilij Sigarev, Mate Matišić, Breht, H. Miler, Faust, Šimelfenig, Fasbinder, Majenburg).

Prethodnih nekoliko sezona rad na novim projektima prilagođavali smo situaciji koju je diktirala pandemija virusa korona, ali smo i pored pomeranja planova uspeli da realizujemo 4 premijere u 2020. godini i 11 premijera u 2021. godini.

U 2022. godini nastavljamo sa fantastičnim planovima koji podrazumevaju produkcije predstava u režiji najeminentnijih evropskih umetnika (Frank Kastorf, Miloš Lolić, Ana Tomović, Boris Liješević, Haris Pašović, Ivica Buljan…).

Uz formiranje Regionalne unije gradskih teatara („Mestno gledališče Ljubljana“ Ljubljana, „Ulises“ Zagreb-Brioni, „Kamerni teatar 55“ Sarajevo, „Gradsko pozorište“ Podgorica i „Dramski Teatar“ Skoplje) dobili smo najznačajnije partnere u regionu, sa kojima je saradnja formirana u dva smera: koprodukcioni odnosi između dva ili više teatara članica i formiranje festivala čiji je osnivač Beogradsko dramsko pozorište, čime doprinosimo da postanmo teatarski lider u regionu.

Repertoar Beogradskog dramskog pozorišta izvodi se na trima scenama, sa planom od 6 meseci. Od oktobra do decembra, od februara do aprila. Od maja do oktobra predstave se realizuju na letnjoj pozornici na otvorenom.

bdp.rs

Slovensko narodno pozorište

Slovensko narodno pozorište Maribor (SNP Maribor) je centralna kulturna ustanova u gradu Mariboru i sjeveroistočnoj Sloveniji. Od svog osnivanja 1919. godine, svojim kulturnim stvaralaštvom ima izuzetnu kulturno-političku ulogu. Razvija i čuva slovenski nacionalni identitet i djeluje kao važno uporište slovenske kulture, stvaralaštva, pozorišne umjetnosti i jezika. U svom stogodišnjem postojanju trajno je obilježilo grad i širu regiju. Danas je to najveća kulturno-umjetnička ustanova u zemlji, koja se sastoji od pet organizacijskih jedinica. U sklopu istoga su: Drama, Opera, Balet, Simfonijski orkestar i Festival Borštnikovo srečanje – nacionalni festival dramskog i postdramskog pozorišta. SNP Maribor zapošljava 300 stalnih i više od 150 honorarnih saradnika. Svake se sezone na pet različitih pozornica i dvorana održava 13 premijera (sedam dramskih, četiri operne i dvije baletne) i 14 koncerata. Oko 200.000 posjetitelja vidi oko 500 predstava. SNP Maribor gostuje u Sloveniji i inostranstvu, gdje se, naročito posljednjih godina, profiliralo kao jedan od najvažnijih ambasadora slovenskog pozorišnog stvaralaštva. SNP Maribor član je organizacije PERSPECTIV – Udruženje istorijskih pozorišta Evrope i uključen je u program Evropske rute istorijskih pozorišta.

sng-mb.si

Festival Borštnikovo srečanje

Festival Borštnikovo srečanje (Borštnikov susret) je centralni slovenski pozorišni festival koji više od pola vijeka obogaćuje slovenski pozorišni i kulturni prostor. Održava se u prvoj polovini juna u Slovenskom narodnom gledališču u Mariboru (Slovenskom narodnom pozorištu). Program uključuje izbor predstava slovenskih institucionalnih i nevladinih producenata u takmičarskom i popratnom programu, pozvane predstave iz inostranstva, treninge, radionice i aktivnosti za razvoj publike, studentska pozorišne i profesionalne događaje u saradnji sa slovenskim i inostranim saradnicima i organizatorima. Obično traje četrnaest dana, a posjećuju ga brojni domaći i strani gosti, među potonjima i selektori inostranih festivala, umjetnički i programski direktori, novinari i druga zainteresovana i stručna javnost. Festival podjednako finansiraju Republika Slovenija i Opština Maribor, a samostalno ga vodi umjetnički direktor. Festival je u više od pet decenija postojanja ostvario i nadmašio viziju svojih ustanovitelja te postao najvažniji slovenski pozorišni događaj, promoter slovenskog pozorišnog stvaralaštva i ambasador slovenskog pozorišta u međunarodnim odnosima i inostranstvu. Važna je institucija za razvoj nacionalnog pozorišnog izraza, zaokružene programske strukture koja se temelji na prezentaciji aktualnih produkcija kao i na promišljanju relevantnih pozorišnih problema i verifikaciji trenutnih pozorišnih pojava. Oduvijek je to bio centralni praznik slovenskih pozorišnih stvaralaca. Festival dodjeljuje nagrade za postignuća u nekoliko područja pozorišnog stvaralaštva, od kojih je najistaknutija Borštnikov prstan (Borštnikov prsten), nagrada za izuzetan glumački opus. Temeljna misija festivala je izbor i predstavljanje najkvalitetnijih ostvarenja slovenske pozorišne sezone, nagrađivanje pozorišnih stvaratelja i njihovih kreativnih postignuća, promovisanje i popularizacija pozorišnog stvaralaštva među svim uzrastima publike, u zemlji i inostranstvu, promovisanje kvalitetog i profesionalnog nivoa slovenskog pozorišnog stvaralaštva, olakšavanje protoka informacija i razmjena predstava, predstavljanje inostranog pozorišnog stvaralaštva te promovisanje raznolikosti, i ujedno povezanost pozorišnog prostora i izraza.